Naujienos

Premjerė pasveikino Lietuvos žmones Vasario 16-osios proga

Naujienos

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė nuoširdžiai pasveikino Lietuvos žmones Valstybės atkūrimo dienos proga.   

„Vasario 16-oji liudija, kokia svarbi yra laisvės dvasia ir mus jungianti nepriklausomybės idėja. Pirmosios Lietuvos Respublikos kūrėjai šiuos priesakus paliko mums tarsi testamentą,  įpareigojo ginti Tėvynę, susitelkti bendram ir nelengvam darbui dėl Lietuvos.  

Šiemet minime ir 75-ąsias Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos paskelbimo metines. Turime pagerbti visus kovojusius vardan suverenios Lietuvos valstybės, kuria džiaugiamės šiandien ir nepamiršti, kad iškovota laisvė nėra dovana.  

Kiekviena karta išgyvena savo laisvės kovą ir privalo įveikti unikalius iššūkius. Prieš dvejus metus atsinaujinusi brutali Kremliaus invazija į Ukrainą aiškiai parodė, kad šių laikų pasaulyje vis dar labai agresyviai bandoma pulti laisvę, demokratiją, trypti žmogaus teises. Nėra abejonių, kad šiandien ukrainiečiai drąsiai kovoja ne tik už savo tėvynę, bet ir už visą laisvąjį pasaulį ir jo ateitį. Ištiesdami pagalbos ranką Ukrainai, stipriname ir savo laisvės pamatus, kovojame už savo ateitį, už tai, kad Lietuva niekada netaptų griuvėsiais ir apkasų labirintu.   

Jokie kompromisai ar net nuolaidos negali būti taikomos žiauriems taikių Ukrainos žmonių žudikams. Lietuva ir visos demokratinės jėgos bus kartu su Ukraina iki  pergalės, imperinės užmačios bus sutramdytos, o kaltieji nuteisti.     

Tirštėjantys karo grėsmės debesys neturi mūsų išgąsdinti, priešingai – turime būti vieningi, stiprūs ir pasiruošę duoti atkirtį. Kuo vieningesni ir stipresni būsime drauge, tuo labiau prisidėsime prie Ukrainos ir viso laisvojo pasaulio pergalės, kurios nekantriai laukiame.   

Švęsdami Lietuvos valstybingumo ištakas, visada prisiminkime, kokia didelė ir neišmatuojama yra laisvės kaina. Branginkime laisvę ir būkime pasirengę ginti ją visomis išgalėmis. Sveikinu visus su Vasario 16-ąja, tegul trispalvėmis pražysta Lietuvos miestai ir kaimai, liudydami pasididžiavimą garbingą istoriją turinčia Tėvyne“, – sakoma Vyriausybės vadovės sveikinime. 

Šaltinis: lrv.lt