Projekto pavadinimas: UAB „Finita“ e.komercijos modelio diegimas
Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1573
UAB „Finita“, įm. kodas 302326923

Projekto išlaidų suma 66 642,00 EUR
Skirtas finansavimas 49 981,50 EUR

Projekto tikslas:
Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą

Uždavinys Nr. 1.: El. parduotuvės kūrimas

Veikla: Klientų savitarnos sprendimų diegimas el. platformoje ir integracija su išteklių valdymo sistema.
Sukurta pilnai funkcionuojanti el. savitarnos svetainė.

UAB „Finita“ teikia buhalterinės apskaitos paslaugas, verslo konsultacijas, dokumentų ruošimo paslaugas, licencijų, leidimų įmonių veiklai dokumentacijos ruošimo paslaugas ir konsultacijas bei kitas analogiškas paslaugas.
UAB „Finita“ planuoja plėsti ir tobulinti jau teikiamas paslaugas ir sukurti originalias pardavimus skatinančias priemones/paslaugas. Įmonė planuoja perorientuoti ir skaitmenizuoti procesus per klientų savitarnos sprendimus paslaugų elektroninėse prekybos platformose, modifikuoti, atnaujinti paslaugų užsakymų valdymo sprendimus.

UAB „Finita“ užduotys pagal veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“:
1. Įvertinti įmonės teikiamas paslaugas ir sukurti šiuo metu parduodamoms paslaugoms patrauklius ir patogius klientams elektroninių prekybos platformų sprendimus, leidžiančius užsakyti įmonės įmonės teikiamas paslaugas, patogiai atsiskaityti ir atsiimti/išnaudoti užsakymus.
2. Įvertinti UAB „Finita“ planuojamas sukurti naujas paslaugas ir paslaugų grupes ir integruoti į elektroninės prekybos platformas kartu su jau teikiamomis paslaugomis, sukuriant vieningą modernią pardavimo ir užsakymų valdymo sistemą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Finansuojama iš Europos Regioninės Plėtros fondo.
Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas:
UAB “FINITA”