Buhalterinė apskaita

 

 

 

Įkainiai, pridedami prie Pagrindinės apskaitos paslaugų teikimo kainos pagal Užsakovoįmonės praeito mėnesio rodiklius

 

Įkainis Eur

 

 

1.

 

Vieno darbuotojo darbo užmokesčio apskaita

 

PASTABA. Vykdytojas nustato Užsakovo praeito mėnesio darbuotojų skaičių pagal Užsakovo pateiktus darbo apskaitos dokumentus ar socialinio draudimo fondo valdybos viešai skelbiamą informaciją. Šis įkainis yra taikomas kai darbuotojas yra neapmokamose atostogose.

 

 

30,00

 

2.

 

Vieno atskirą registro numerį turinčio dokumento, kuriame prekių ir/ar paslaugų pozicijų skaičius yra ne didesnis kaip 5 (sąskaitos-faktūros, kasos pajamų orderio, kasos išlaidų orderio ir pan.) apskaita

 

1,00

 

 

3.

 

Vieno pavėluotai pateikto atskirą registro numerį turinčio dokumento, kuriame prekių ir/ar paslaugų pozicijų skaičius yra ne didesnis kaip 5, apskaita, kai Užsakovas vėluoja pateikti dokumentąpirmąjį mėnesį

 

2,00

 

4.

 

Vieno pavėluotai pateikto atskirą registro numerį turinčio dokumento, kuriame prekių ir/ar paslaugų pozicijų skaičius yra ne didesnis kaip 5, apskaita, kai Užsakovas vėluoja pateikti dokumentą antrąjį ar vėlesnį mėnesį

 

3,00

 

5.

 

Vienos deklaracijos tikslinimas

 

15,00

 

6.

 

Kiekvienas naujo registracijos žurnalo arba buhalterinės knygos užvedimas (pvz. darbo sutarčių registracija)

 

6,00

 

7.

 

Statistikos ataskaitos parengimas ir pateikimas Statistikos departamentui

 

PASTABA. Įkainis mokamas už vieną ataskaitos lapą

 

6,00

 

8.1.

 

Vienkartinės sutarties su Muitinės departamentu dėl Intrastato ataskaitų teikimo sudarymas

 

70,00

 

8.2.

 

Vienos Intrastato ataskaitos pildymas ir teikimas Muitinės departamentui

 

10,00

 

8.3.

 

Vienos Pakuočių ataskaitos parengimas internetinėje svetainėje www.zaliastakas.lt

 

10,00

 

9.1.

 

Darbo sutarties paruošimas vienam darbuotojui (1 vnt)

 

10,00

 

9.2.

 

Darbo sutarties pakeitimas (1vnt)

 

5,00

 

9.3.

 

Darbo Sutarties nutraukimas Klientų Zonoje (1 vnt)

 

5,00

 

9.4.

 

Kiekvienas įsakymo paruošimas (personalo bei veiklos organizavimo įsakymai) (1 vnt)

 

7,00

 

9.5.

 

Kiekvienas pažymos  parengimas (1 vnt)

 

7,00

 

9.6.

 

Kiekvieno prašymo (pvz. dėl PVM sugrąžinimo) ar įgaliojimo parengimas  (1 vnt)

 

7,00

 

9.7.

 

Vieno darbuotojo įdarbinimas pagal remiamo įdarbinimo priemones

 

150,00

 

10.1.

 

Vienos autorinės sutarties paruošimas įskaitant vieno išmokėjimo pagal autorinę sutartį apskaitymą

 

25,00

 

10.2.

 

Kiekvieno papildomo išmokėjimo pagal autorinę sutartį apskaita

 

15,00

 

11.1.

 

Kiekvienas nuomos, paslaugų, panaudos ar kitos sutarties parengimas pagal sutarties šabloną (1 vnt)

 

20,00

 

11.2.

 

Kiekvienas nuomos, paslaugų, panaudos ar kitos sutarties šablonas

 

6,00

 

12.

Kiekvienas  tarpinės (neperiodinės) finansinės atskaitomybės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos ir pan. pateikimas  (1 vnt)  

 nuo 75,00

 

13.

Banko ar kitos kredito įstaigos nustatytos formos ataskaitos užpildymas pagal Užsakovo  finansinės atskaitomybės duomenis  

80,00

 

14.

Užsakovo atstovavimas pagal įgaliojimą važiuojant į teritorinę apskrities mokesčių inspekciją (1 diena)

PASTABA. Jeigu Užsakovo įmonė registruota ne Vilniaus mieste (rajone), prie atstovavimo įkainio pridedamas papildomas 35,00 Eur (neįskaitant PVM) įkainis už kiekvieną 50 km atstumą nuo Vilniaus miesto iki teritorinio VMI skyriaus

 

 

60,00

 

15.

 

Užsakovo konsultavimas buhalterinės apskaitos klausimais 1 val. (neįskaitant nemokamos vienos val. konsultacijos per mėnesį)

 

60,00

 

16.

 

Kiekvienas PVM sąskaitos-faktūros arba sąskaitos – faktūros ar kasos dokumento išrašymas (1 vnt)

 

5,00

 

17.

 

Vieno apskaitos baro (pvz. ilgalaikis turtas, atsargos) apskaitos politikos esminių dalykų parengimas

 

10,00

 

18.1.

 

Kiekvieno skolų suderinimo su vienu iš Užsakovo tiekėju ar pirkėju akto parengimas

 

3,00

 

18.2.

 

Kiekvienas skolos su vienu iš Užsakovo tiekėju ar pirkėju suderinimas

 

10,00

 

19.

 

Kiekvienas didžiosios knygos sąskaitos likučio įvedimas į apskaitos progamą

 

1,00

 

20.

 

Kiekvienas didžiosios knygos analitinių duomenų (straipsnių) pozicijos įvedimas į apskaitos progamą

 

1,00

 

21.

 

Vienas akcininko sprendimo, ar visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo, ar akcininkų sąrašo parengimas

 

20,00

 

22.

 

Prekių nurašymo akto ir reprezentacinių sąnaudų akto parengimas, išskyrus atvejį, kai vadovas yra patvirtinęs suminę atsargų ataskaitą

 

10,00

 

23.

 

Įmonės finansinė analizė

 

150,00

 

24.1.

 

Sandėlio apskaita (iki 25 skirtingų kodų)

 

60,00

 

24.2.

 

Kiekvienaspapildomas prekės kodas

 

1,00

 

25.

 

Veiklos stabdymo paslauga

 

50,00

 

26.

 

Vienos PVM sąskaitos faktūros registro duomenų teikimas

 

0,30

 

27.

 

Vienos ISAF deklaracijos tikslinimas

 

15,00

 

28.

 

Vienos banko operacijos įvedimas (pateikus banko išrašą ne XML formatu)

 

0,30

 

29.

 

PVM deklaracijos teikimas

 

30,00

Už papildomos paslaugos atlikimą (1 vienetą) skubos tvarka (per 1-3) dienas skaičiuoajamas tris kartus didesnis įkainis, nei nurodyta paslaugų įkainių lentelėje.

PATOGU – automatizuota klientų aptarnavimo sistema, elektroniniu būdu perduodami ir priimami dokumentai bei ataskaitos.

MODERNU – buhalterinė apskaita tvarkoma nuolat atnaujinamomis buhalterinės apskaitos programomis, visi duomenys saugomi patikimai apsaugotuose serveriuose. Klientų patogumui sujungiame kasos aparatus (POS sistemas) tiesiogiai su buhalterine programa mūsų serveryje.

PATIKIMA – profesionalus buhalterių, turinčių nuo kelių iki daugiau nei 10-ies metų patirtį, kolektyvas. Prisiimame atsakomybę už teisingai tvarkomą buhalterinę apskaitą. FINITA atsakomybės apdrausta buhalterių civilinės atsakomybės draudimu NAUDINGA – išsami ir aiški informacija apie Jūsų įmonės veiklos rezultatus, laiku siūlomi ir priimami Jums naudingi verslo sprendimai.

EKONOMIŠKA – siūlome užsakovams itin patrauklius buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų įkainius nepamiršdami siekti paslaugų kokybės augimo ir kvalifikacijos kėlimo.

Standartinė FINITA buhalterinės apskaitos paslaugų (Mažosioms bendrijoms (MB), individualioms įmonėms () ir Uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB)) kaina tik € 77 + PVM/mėn.

Į standartinę kainą įskaičiuota:

Vieno Užsakovo darbuotojo darbo užmokesčio apskaita ir valanda konsultacijų.

Buhalterinė apskaita

77,00 

Mėnesių skaičius:
Kategorija:

Užsakovas per 2 (dvi) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos sumoka Vykdytojui užstatą, kuris yra laikomas kaip Užsakovo sutartinių įsipareigojimų užtikrinimo garantas iki sutartinių santykių pasibaigimo dienos. Užstatas, išskaičius Užsakovo įsiskolinimą Vykdytojui, grąžinamas Užsakovui per 15 (penkiolika) dienų po Sutarties nutraukimo dienos.

Užstato dydis priklauso nuo sąskaitos už buhalterinės apskaitos paslaugas dydžio. Žemiau pateikiamas sąskaitos dydžių intervalų bei užstato dydžio santykinio apskaičiavimo pavyzdys:

Sąskaitos dydis (EUR) įskaičius PVM Užstato dydis (EUR)
Nuo 1 iki 300 300
Nuo 300 iki 500 700
Nuo 500 iki 800 1000
Nuo 800 iki 1000 1500