Naujienos

NKVC vertina šalies kritinės infrastruktūros apsaugos lygį

Naujienos

LR Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) vertina, kaip šalies didžiųjų miestų kritinės infrastruktūros valdytojai yra pasirūpinę įmonių ir įrenginių apsauga.

Elektros energijos, dujų, vandens, šilumos tiekimo įmonės teikia informaciją NKVC apie techninį bei organizacinį pasirengimą galimoms grėsmėms užkardyti. Gauti duomenys analizuojami, o įmonėms bus teikiamos rekomendacijos rizikoms mažinti.

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos įmonės analizei atlikti teikia informaciją apie veiklos tęstinumo planus dingus elektros energijos tiekimui ar įvykus kitokio pobūdžio incidentui, sistemų persidengimo ar dubliavimo galimybę, kai vieno objekto veikla sutrinka, taip pat fizinės ir kibernetinės apsaugos lygio vertinimą, informaciją apie saugumo planų būklę, fizinę apsaugą užtikrinančias institucijas ir įstaigas bei atskirų objektų reikšmę bendroje sistemoje.

„Kritinės infrastruktūros atsparumas yra būtinybė gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų tęstinumui ekstremaliose situacijose, todėl atsakingas apsaugos lygio ir galimų spragų įsivertinimas turi būti reguliaria, dažna praktika, tobulinama atsižvelgiant į besikeičiančias grėsmes. Surengtos konsultacijos ir surinktų duomenų analizė infrastruktūros valdytojams padės atnaujinti turimą informaciją apie įmonių pasirengimą galimoms provokacijoms, atsparumą rizikoms ir grėsmėms, sudarys sąlygas pateikti aiškias rekomendacijas silpnosioms veiklos grandims eliminuoti, bet tuo pačiu ir paskatins vadovus, savininkus, savivaldybes dar kartą peržiūrėti įmonių saugumo lygius ir pasirūpinti jų sustiprinimu“, ažymi NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas, akcentuodamas, kad kai kurių savivaldybėms priklausančių įmonių pasirengimas grėsmėms valdyti turėtų būti nedelsiant peržiūrimas.

Atlikta įmonių pasirengimo grėsmėms analizė taip pat bus pristatyta Nacionalinio saugumo būklės stebėsenos ir vertinimo darbo grupės ekspertams, identifikuotos didžiausios rizikos ir pasiūlytos priemonės įmonių atsparumui didinti.

Kritinės infrastruktūros apsaugos lygio įvertinimas pač svarbus nacionalinių ekstremalių situacijų prevencinių priemonių ir planų dėmuo.

Šaltinis: lrv.lt