Naujienos

Lietuva su EBPO pasidalino patirtimi kovos su dezinformacija srityje

Naujienos

Šiandien Ekonominio bendradarbiavimo ir prekybos organizacija (toliau – EBPO) pristatė 23-jų šalių geriausių praktikų atsparumo dezinformacijai srityje apžvalgą. Ją rengė EBPO narių Vyriausybių atsako į dezinformaciją ekspertų grupė, kurios viena steigėjų yra Lietuva.

Mūsų šalis turi ilgametę kovos su dezinformacija patirtį, todėl labai aktyviai įsijungė į šios apžvalgos parengimą. Lietuva pateikė savo gerąsias praktikas ir pristatė mūsų patirtį organizuojant valstybės institucijų kovą su dezinformacija ir vykdant komunikaciją nacionalinio saugumo srityje, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis bei teisinėmis priemonėmis užkardant dezinformaciją.

„Lietuvoje šiuo metu stebime bandymus per socialinius tinklus įtraukti gyventojus į įvairaus masto provokacijas, todėl šis dokumentas kaip niekad aktualus. Jis EBPO nares įgalins ne tik matyti bendrą iššūkių paveikslą, bet ir į savo įrankių dėžę kovoje su dezinformacija įsidėti tai, kas pasiteisino kitose valstybėse.

Labai svarbu, kad šiame dokumente kalbama apie teisinį reguliavimą, rezultatyvesnio bendradarbiavimo su socialinių tinklų platformomis paieškas, botų, dirbtinio intelekto keliamas grėsmes ir būdus tai spręsti.  Tuo pačiu turime nepamiršti mūsų piliečiams kasdien priminti demokratijos teikiamus privalumus, nes būtent tai griauna bet kokius nedraugiškų jėgų bandymus paveikti mūsų vertybes.

Lietuva ir toliau visomis išgalėmis prisidės prie kovos su dezinformacija EBPO ir kituose formatuose“, – teigė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

Dokumente pristatomos valstybių patirtys vertinant naujausius iššūkius dezinformacijos srityje, taikant teisines priemones, stiprinant visuomenių atsparumą bei kuriant institucinę sąrangą šiam iššūkiui spręsti.

Pasiremdama šiuo gerųjų praktikų rinkiniu, EBPO iki šių metu liepos mėnesio parengs konkrečias rekomendacijas šalims narėms dėl atsako į dezinformaciją ir žodžio laisve grįstos informacinės erdvės stiprinimo.

Su dokumentu galima susipažinti EBPO internetiniame puslapyje.

Šaltinis: lrv.lt