Naujienos

Vyriausybės kanclerė susitikimuose Vašingtone ir Niujorke aptarė Ukrainos atstatymo klausimus

Naujienos

Data

2023 07 20

Įvertinimas

Liepos 20-ąją Vašingtone Vyriausybės kanclerė susitiko su Pasaulio banko viceprezidentu iždo klausimais Jorge Familiaru. Dvišaliame susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta Pasaulio banko Ukrainoje plėtojamiems inovatyviems paramos instrumentams ir Lietuvos indėliui į juos.

Vyriausybės kanclerė pažymėjo Pasaulio banko lyderystę ir pastangas laiku priimti naujoviškus sprendimus, kaip toliau remti šalis, kurioms reikia pagalbos, įskaitant neseniai patvirtintą Vystymosi politikos paskolą Ukrainai ir Tarptautinės plėtros asociacijos (TPA) krizių priemonę, kuri padės toliau sutelkti donorų išteklius Ukrainoje, Moldovoje ir TPA šalyse. G. Balčytytė pastebėjo, kad daugiau nei pusė visos iki šiol Ukrainai sumokėtos finansinės paramos buvo sutelkta per Pasaulio banką, remiant donorų bendruomenei. 

G. Balčytytė pažymėjo, kad Lietuva viena pirmųjų šalių, įgyvendinusių Ukrainos atstatymo projektus. 

„Mes nuolat kartojame, kad Ukrainos partneriai neturėtų laukti dienos X, „kai baigsis karas“, kad jau dabar reikia pradėti dirbti su Ukrainos atkūrimu ir atstatymu, labai apčiuopiamomis ir matomomis pastangomis, kurios yra svarbios pasauliniu mastu“, – sakė Vyriausybės kanclerė.

Lietuvos pastangomis jau įrengta mobili gyvenvietė ir rekonstruojama sugriauta mokykla Borodiankoje, atstatomas vaikų darželis Irpinėje, planuojama Mykolajivo elektros tiekimo sistemos modernizacija.

Ukrainos atstatymo tema taip pat buvo aptarta Vyriausybės kanclerės susitikime su JT generalinio sekretoriaus padėjėju ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoju JT žmonių gyvenviečių programai (angl. UN-Habitat) Michalu Mlynáru. Susitikime su M. Mlynáru aptartas galimas Lietuvos ir JT bendradarbiavimas identifikuojant svarbiausius poreikius Ukrainos vidutinių ir mažų miestų atstatyme ir šių miestų atstatymo projektuose.

Šaltinis: lrv.lt