Naujienos

Vyriausybės kanclerė Jungtinėse Tautose aptarė duomenų svarbą globalių problemų sprendime

Naujienos

Data

2023 07 19

Įvertinimas

Liepos 19 d. Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė Niujorke susitiko su Jungtinių Tautų (JT) Statistikos biuro direktoriumi Stefanu Schweinfestu ir aptarė kokybiškai parengtų duomenų valdysenos svarbą globalių problemų analizėje ir sprendimuose.

G. Balčytytė pristatė Lietuvos sėkmės istoriją įgyvendinant duomenimis grįstą valdyseną bei Valstybės duomenų agentūros (VDA) pertvarką. Dvišalius susitikimus su JT padalinių pareigūnais tęsianti Vyriausybės kanclerė taip pat susitiko su JT specialiąja įgaliotine smurto prieš vaikus klausimais Najat Maalla M‘jid bei JT Plėtros programos Nepriklausomo vertinimo biuro vadovu Alanu Foxu. 

G. Balčytytė susitikime su Statistikos biuro vadovu Stefanu Schweinfestu pristatė Lietuvos VDA – pažangiausių nacionalinių statistikos institucijų Europoje ir pasaulyje. 

Vyriausybės kanclerė pabrėžė, kad trejų metų krizės parodė, jog gebėjimas gauti, apdoroti ir analizuoti duomenis realiu ar beveik realiu laiku leidžia valstybei aiškiai identifikuoti problemas ir greičiau jas spręsti.

2023 m. pradžioje įvykdyta pertvarka VDA suteikia visas galimybes gauti ir valdyti patikimus duomenis bei jais laiku pasinaudoti, užtikrinant visuomenės lūkesčius atitinkančią valdysenos kokybę. Pertvarkius VDA ir jai tapus Valstybės duomenų valdymo informacinės sistemos (VDV IS) valdytoja ir tvarkytoja buvo įdiegti pažangūs statistikos rengimo metodai, o šių metų pabaigoje jų bus įdiegta dar daugiau. 

Susitikime Vyriausybės kanclerė pabrėžė, kad Lietuva yra tarp pirmaujančių pasaulyje kaip pažangi, atvira ir patikima duomenų rengėja ir teikėja savo vartotojams, atliekanti ne tik statistikos, bet ir duomenų valdysenos užduotį. G. Balčytytės teigimu, Lietuvos įdirbis duomenų valdymo srityje tikrai didelis, todėl šalis yra pasirengusi dalintis savo sukaupta patirtimi.

Vyriausybės kanclerė susitikime taip pat išreiškė palaikymą VDA generalinės direktorės dr. Jūratės Petrauskienės kandidatūrai į Jungtinių Tautų Statistikos komisiją. „Dr. J. Petrauskienė galėtų aktyviai vykdyti savo veiklą kaip viena iš Statistikos komisijos narių ir atstovauti ne tik šalies, bet ir Europos regiono statistinius interesus, kartu prisidėdama prie pasaulio modernios statistikos raidos“, – sakė G. Balčytytė.

Susitikime su JT specialiąja įgaliotine smurto prieš vaikus klausimais Najat Maalla M‘jid daugiausia dėmesio skirta nusikaltimams prieš Ukrainos vaikus, priverstinę jų deportaciją į Rusiją ir Baltarusiją, pabrėžta bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų būtinybė, kad būtų veiksmingai sprendžiami vaiko teisių pažeidimai ir tenkinami įvairūs nuo Rusijos karo nusikaltimų nukentėjusių nepilnamečių poreikiai.

Su JT Plėtros programos nepriklausomo vertinimo biuro vadovu Alanu Foxu Vyriausybės kanclerė kalbėjosi apie darnaus vystymosi tikslus ir kaip geriau padėti įvairioms šalims siekti šių tikslų įgyvendinimo.

Šaltinis: lrv.lt