Naujienos

Premjerė Seimo sesijos pradžios posėdyje: didžiausią dėmesį Vyriausybė skiria saugumui

Naujienos

Šiandien Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė Seimo sesijos pradžios posėdyje pristatė Vyriausybės teiktus pavasario Seimo sesijos darbo programos teisės aktų projektus.

„Vyriausybė šiai sesijai siūlo Seime svarstyti iš viso 89 teisės aktų projektų paketus, kurie dabar įtraukti į Vyriausybės pasiūlymus“, – posėdyje kalbėjo premjerė ir pažymėjo, kad dėl nuolat atsirandančių aktualijų galimi papildomi teikimai, pavyzdžiui, Konstituciniam Teismui priėmus sprendimą dėl antrosios pensijų pakopos Vyriausybė parengs ir Seimui teiks patikslinančias nuostatas.

Ministrė Pirmininkė pastebėjo, kad 40 proc. Vyriausybės teiktų teisės aktų projektų jau yra registruota Seime (perėję pateikimo stadiją arba galėtų būti pateikti artimiausiu metu). „Tai reiškia, kad Sesijos pradžioje gana didelė dalis Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų bus Seime, kitus aktus pateiksime per pavasario sesiją“, – sakė ji.

Anot premjerės, esama teisės aktų, kurie yra susiję su plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimu, Investicijų, Mokesčių administravimo įstatymų pakeitimų, net 22 teisės aktai, derinantys nacionalinę teisę su Europos Sąjungos teise ir vienas įgyvendinantis Valstybės kontrolės rekomendaciją.

Ministrė Pirmininkė pažymėjo, kad Vyriausybė svarbiausia tema laiko saugumą. Jos teigimu, įvairių saugumo aspektų tobulinimo siekiama: šaukimo sistemos tobulinimo, Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto pratęsimo ir papildymų, Kibernetinio saugumo įstatymo naujos redakcijos, principinės kariuomenės struktūros, Visuomenės informavimo įstatymo (juo būtų pratęsiamas rusiškų ir baltarusiškų kanalų retransliacijos draudimas), Civilinės saugos ir stiprinimo plėtros programos (joje būtų suplanuoti ilgalaikės perspektyvos žingsniai užtikrinant efektyvius pajėgumus veikti krizių, ekstremalių situacijų, mobilizacijos ir kitomis ekstremaliomis sąlygomis) siūlymais. Kaip svarbų projektą premjerė paminėjo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos įstatymų paketą, kuriuo įgyvendinamos ir reikšmingos tarptautinių institucijų rekomendacijos. Be to, Seimo pavasario sesijoje būtų svarbu patvirtinti krašto apsaugos stiprinimo programą, pastebėjo premjerė.

„Kita svarbi saugumo dedamoji – energetinė nepriklausomybė. Jai skirtų teisės aktų šioje Seimo sesijoje taip pat  bus nemažai. Pateiksime ir nacionalinę energetinės nepriklausomybės darbotvarkę, kurioje bus siekiama užfiksuoti naujus, dar ambicingesnius Lietuvos energetikos tikslus – iki 2050 m. pasigaminti 100 proc. švarios energijos ir tapti visiškai energetiškai nepriklausoma valstybe. Kartu siekiama užtikrinti energetikos išteklių prieinamumą vartotojams, saugią ir patikimą infrastruktūrą kuriant naują energetikos pramonę Lietuvoje“, – kalbėjo Ministrė Pirmininkė.

Vyriausybė savo teikiamais projektais žada atliepti ir kitas aktualijas ar iškilusias viešojo lauko, viešosios politikos reguliavimo problemas, dėmesys teikiamas socialinės apsaugos, sporto, aplinkos apsaugos ir kitų sričių klausimams.

Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programą galima rasti čia.

Šaltinis: lrv.lt