Naujienos

Ministrė Pirmininkė sveikina Europos dienos proga

Naujienos

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė sveikina Lietuvos žmones gegužės 9-ąją minimos Europos dienos proga.

„Istorinė Šumano deklaracija, padėjusi pamatus Europos Sąjungai, sudarė prielaidas išsiskleisti ir sužydėti tam, kas šimtmečius buvo Europos stiprybė ir tapatybė: laisvės ir atsakomybės dermės paieškos, o taip pat – bendrystė įvairovėje. Būti europiečiu nereiškia būti mažiau lietuviu, aukoti savitumą, nes Europa yra tarsi melodija, kuri leidžia kiekvienai natai išlaikyti autentišką skambesį ir kartu su kitomis natomis atrasti naują harmonija pulsuojančią jėgą.

Būtent todėl apie Lietuvos įsijungimą į Europos Sąjungą prieš dvidešimt metų kalbame kaip apie grįžimą namo. Tai – mūsų visų sėkmės istorija, kuri suteikia daug galimybių Lietuvos žmonėms, skatina ekonomikos augimą, inovacijas ir kultūrinius mainus, dovanoja laisvę keliauti, dirbti ir studijuoti visoje Europoje, o Europos Sąjungos finansavimo ir bendradarbiavimo teikiama nauda akivaizdžiai prisidėjo ir toliau prisideda prie mūsų šalies gerovės.

Būti Europos namuose reiškia prisiimti atsakomybę už juos, ginti tai, ką brangini, nuo išorinių ir vidinių grėsmių. Ir veikdami kartu mes tikrai galime sukurti taikų, klestintį ir teisingesnį žemyną. Žemyną, kuris jungia visas Europos tautas, pasirengusias tapti šeimos narėmis. Turime ne tik didžiuotis savo sėkme, bet ir kovoti už tai, kad ta sėkmės erdvė nemažėtų. Ji turi plėstis ir dėl mūsų saugumo, todėl toliau visais įmanomais būdais privalome padėti Ukrainai, besikaunančiai už civilizaciją, kuriai mes atstovaujame, Moldovai ir visoms kitoms valstybėms, nesiblaškančioms ir tvirtai žengiančioms ES narystės link. 

Kviečiu šią Europos dieną dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą auginti ir saugoti šias vertybes ir principus. Toliau kurkime Lietuvą, kuri klestėtų stiprioje ir vieningoje Europoje. Didžiuokimės, galėdami prisidėti prie šių idealų puoselėjimo ir Europos žemyno ateities formavimo“, – sakoma Ministrės Pirmininkės sveikinime.

Šaltinis: lrv.lt