Naujienos

Lietuvos parama Ukrainai – gynybai, būtiniausiems poreikiams, atstatymui ir pažeidžiamiausiųjų priėmimui

Naujienos

Per dvejus metus nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Lietuvos institucijų parama Ukrainai siekia 1 mlrd. 53 mln. eurų – tai karinė parama, parama civilinės infrastruktūros atstatymo projektams ir energetikos sektoriui, humanitarinė pagalba, nuo karo laikinai pasitraukusių asmenų priėmimas Lietuvoje, finansinė parama Ukrainai. Tai sudaro apie 1,45 proc. Lietuvos BVP. Greta Lietuvos institucijų paramos – ir daugybė pilietinės visuomenės bei nevyriausybinių organizacijų solidarumo iniciatyvų, padedančių Ukrainai laimėti kovą už laisvę.

„Rusijos režimui prisiėmus „teisę“ spręsti kitų tautų likimus ir jėga perbraižyti Europos sienas, Ukraina priversta gintis nuo neišprovokuotos, brutalios Rusijos karinės agresijos jau dešimt metų, iš kurių pastarieji dveji pažymėti sunkiai suvokiamomis kančiomis, begale aukų ir praradimų. Ukraina ginasi herojiškai, kasdieniais pasiaukojimo pavyzdžiais mums primindama, kokia trapi gali būti laisvė, kodėl ji turi būti branginama ir kaip drąsiai ji gali būti ginama.

Rusija su žeme lygina ištisus miestus, civilizacijos šimtmečiais atgal nublokšdama ne niokojamą Ukrainą, bet pačią save, nes civilizaciją nuo amoralios, jėgą aukštinančios barbarybės skiria pastanga kurti, o ne troškimas naikinti, pagarba žmogaus orumui ir puoselėjama laisvė, bet ne prievartos kultas ir pasididžiavimas po savęs paliekamais kapais ir griuvėsiais. Negalime sau leisti nusisukti, neturime prabangos sustoti padėti tiems, kurie gina savo laisvę ir saugo mus, nes ir nuo mūsų priklauso, kur Rusija galiausiai sustos. Tai – prasmingiausia, ką šiandien galime padaryti vardan pergalingos, teisingos taikos Ukrainoje ir mūsų pačių ateities“, – sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Lietuvos karinė parama Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms sudaro arti pusės visos institucijų paramos nuo Rusijos agresijos besiginančiai šaliai – 505 mln. Eur.

Finansinė parama – dvišalė bei skirta per tarptautines finansines organizacijas – per pastaruosius dvejus metus sudarė daugiau kaip 91 mln. Eur.

Nuo 2022 m. vasario 24-osios Lietuva skyrė generatorių, transformatorių ir kitos paramos už 13,4 mln. eurų Ukrainos energetikos sektoriui atkurti po Rusijos tikslingai vykdomų civilinės infrastruktūros bombardavimų.

Daugiau nei 16,5 mln. eurų Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšų skirta Ukrainos švietimo įstaigų atstatymui, slėptuvių jose įrengimui ir kitiems projektams.

Lietuvoje registruota daugiau kaip 84 tūkst. nuo karo laikinai pasitraukusių Ukrainos gyventojų. Tai – daugiausia moterys, vaikai ir kiti labiausiai pažeidžiami asmenys. Jų priėmimui Lietuvoje skirta virš 400 mln. eurų.

Ukrainą pasiekusios medicininės, civilinės saugos ir humanitarinės paramos vertė – daugiau kaip 23 mln. Eur.

Prisidėdama prie kovos dėl tarptautinio teisingumo, Lietuva pirmoji kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą dėl Rusijos ir Baltarusijos karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Prie šios iniciatyvos prisijungė dar 41 Europos ir pasaulio valstybė. 2023 m. kovą Teismas išdavė arešto pirmuosius orderius – Vladimirui Putinui ir Rusijos vaikų teisių kontrolierei Marijai Lvovai-Belovai.

Šaltinis: lrv.lt