Naujienos

Vyriausybės vadovė susitiko su ES šalių ambasadoriais

Naujienos

Data

2023 10 25

Įvertinimas

Šiandien Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė susitiko su Europos Sąjungos valstybių narių ambasadoriais. Susitikime aptarti užsienio, Europos Sąjungos ir svarbiausi vidaus politikos klausimai. Daugiausia dėmesio skirta temoms, susijusioms su saugumo situacija kaimynystėje ir pasaulyje, parama Ukrainai, Europos Sąjungos migracijos ir energetikos politikos klausimais.

Premjerė susitikime pabrėžė, kad didelio masto regioniniai konfliktai destabilizuoja tarptautinę tvarką, taip pat sukelia naujus masinės migracijos srautus. Europos Sąjunga jau ne kartą parodė, kad gali veikti vieningai ir efektyviai – tai turi daryti ir toliau: ES vienybė, politinis solidarumas ir visų valstybių narių parama vieningiems ES sprendimams didina pasitikėjimą ir stiprina ES vaidmenį pasaulyje. Tuo pačiu tiek Lietuvai, tiek ES svarbu palaikyti glaudų dialogą su JAV bei stiprinti pastangas siekiant tvarios taikos.

Ministrė Pirmininkė pabrėžė, kaip svarbu nepavargti ir remti Ukrainą iki pergalės: dėti visas pastangas, kad Ukraina greičiau gautų visą prašomą, reikalingą ginkluotę, galėtų stiprinti oro gynybą ir kt. Taip pat akcentuotas poreikis nepamiršti Rusijos atsakomybės karo Ukrainoje atžvilgiu ir toliau dirbti tinkamo sankcijų taikymo (ES viduje ir trečiosiose šalyse) bei jų apėjimo prevencijos srityse.

Kalbėdama apie ES plėtrą premjerė pažymėjo nuopelnais pagrįstą (ang. merit-based) šalių integracijos į bendriją procesą, lygias galimybes visoms šio proceso siekiančioms šalims, visapusio reformų įgyvendinimo svarbą ir rekomendacijas įgyvendinančios bei išskirtinius iššūkius patiriančios Ukrainos sudėtingą padėtį. Ingrida Šimonytė išreiškė lūkestį, kad Europos Komisijos rekomendacija dėl Ukrainos ir Moldovos derybų dėl narystės ES bus teigiama.

Ministrė Pirmininkė atkreipė dėmesį į išorinių ES sienų apsaugą, veiksmingos kovos su nelegaliu žmonių gabenimu bei partnerysčių su trečiosiomis šalimis stiprinimą. Ji pabrėžė būtinybę aiškiai suvokti Rusijos keliamą grėsmę ir imtis užtikrinto atsako, įskaitant gynybinių pajėgumų stiprinimą ir investicijas į gynybą.

Aptardama energetikos temą premjerė paminėjo, kad Lietuvos energijos tiekimo saugumas buvo užtikrintas dar prieš karo Ukrainoje pradžią, pradėjus augti įtampai Lietuvos pasienyje: įgyvendintos papildomos priemonės užtikrinant nepertraukiamą dujų ir elektros tiekimą bei imtasi papildomų operatyvinių ir techninių infrastruktūros saugumo priemonių. Lietuva atidžiai stebi situaciją dėl spalio 8 d. aptikto Suomijos-Estijos dujotiekio jungties „Balticconnector“ nuotėkio. „Tačiau išliekame ramūs, Lietuvos energetikos infrastruktūra yra saugi ir esame pasirengę planus įvairiems scenarijams“, – sakė Ingrida Šimonytė.

Šaltinis: lrv.lt