Naujienos

Paminėtas Vyriausybės atstovų įstaigos 30-metis

Naujienos

Data

2023 10 25

Įvertinimas

Šiandien Vyriausybės rūmuose buvo paminėta Vyriausybės atstovų institucijos veikimo 30 metų veikimo sukaktis. Renginyje Vyriausybės atstovų įstaigos (VAĮ) veikloje labiausiai pasižymėjusiems ir nusipelniusiems įstaigos valstybės tarnautojams įteiktos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės, Vyriausybės kanclerės Giedrės Balčytytės ir VAĮ vadovės Daivos Kerekeš padėkos, skambėjo sveikinimo kalbos, buvo įteikti Vyriausybės kanceliarijos garbės ženklai „Už nuopelnus“.

„Kas yra Vyriausybės atstovas? Sakyčiau, kad tai, pirmiausia, yra tilto tarp centrinės ir vietos valdžios statytojas ir prižiūrėtojas. Tai yra tas žmogus, kuris nuosekliai siekia stiprinti skirtingų valdžios grandžių bendradarbiavimą ir saugo teisės viršenybės principą, kuris yra kertinis demokratinėje valstybėje, – tardama sveikinimo žodį sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. – Puikiai žinau, kad yra situacijų, kai Vyriausybės atstovui, kuris gina bendrąjį gėrį ir teisės viršenybės principą, tenka priimti sprendimus, kurie būna nepalankūs įvairių politinių partijų ir įsitikinimų vietos politikams. Džiaugiuosi, kad sąžiningai, ryžtingai ir nuosekliai šią savo pareigą vykdote, ir drauge viliuosi, kad kantrus tarpininkavimas, kompleksinis požiūris padės įgyvendinti esmines valstybės reformas, kurių sėkmę labai dažnai lemia sklandus nacionalinės ir vietos valdžios bendradarbiavimas.“

„Labai svarbu, kad institucijos, o ypač – Jūsų įstaiga – teisės aktus vertintų ne formaliai, bet susikoncentruojant į turinį, kontekstą, kuris lėmė sprendimų priėmimą, bei kokias problemas buvo siekiama jais spręsti. Ryšys su jumis yra labai svarbus, nes jūs įgyvendindami savo misiją, parodote mums, kaip teisės aktai, nutarimai ir sprendimai, kuriuos priima Vyriausybė ir Seimas, yra suprantami, kaip ir ar yra įmanomi įgyvendinti“, – grįžtamojo ryšio vertę savo sveikinimo kalboje įvardijo ir padėką už bendradarbiavimą kiekvienam reikšmingai prie įstaigos veiklos prisidedančiam VAĮ komandos nariui reiškė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės padėkas gavo Gedmantė Eimontienė, Inga Jablonskienė, Lina Kičienė, Edita Kūgienė, Ingrida Sabaliauskienė ir Aurimas Škutas. Violetai Kiurienei ir Rūtai Miškinytei įteikti garbės ženklai, o Rimui Bytautui, Laimai Dagienei, Artūrui Jonui Litvinui, Editai Remizovienei, Jūratei Šimkuvienei ir Ingridai Vertinskienei – Vyriausybės kanclerės Giedrės Balčytytės padėkos. Salomėja Antanavičienė, Dalia Juškė, Vida Randakevičienė, Vaida Skliutienė ir Vilma Stūronaitė sulaukė VAĮ vadovės Daivos Kerekeš padėkų.

VAĮ šiuo metu dirba 50 žmonių, pareigas eina 5 Vyriausybės atstovai, o įstaigos padaliniai įsikūrę 10 Lietuvos miestų – apskričių centruose. Vyriausybės atstovai vertina savivaldybių tarybų sprendimų projektų teisėtumą, teikia pastabas dėl nustatytų prieštaravimų teisės aktams, peržiūri savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus, kontroliuoja įstatymų ir Vyriausybės nutarimų vykdymo savivaldybėse procesus bei gina viešąjį interesą (kreipdamiesi į teismą, stabdydami galimai šį interesą pažeidžiančius teisės aktus).

Vyriausybės atstovai per metus patikrina daugiau kaip 20 000 tarybų sprendimų projektų ir iki 150 000 savivaldybių tarybų, merų ir administracijų direktorių priimtų sprendimų bei pateikia apie 1 000  pastabų dėl projektų neatitikimo aukštesnės galios teisės aktams.

Šaltinis: lrv.lt