Naujienos

Vyriausybės priimtas Nacionalinės darbotvarkės planas – susitarimas siekti bendro tikslo: sveikesnės ir saugesnės visuomenės

Naujienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė šiandien patvirtino Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų įgyvendinimo 2024–2026 metų planą (toliau – ND planas). Jis skirtas Nacionalinėje darbotvarkėje narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais nustatytiems strateginiams tikslams įgyvendinti.

„Neįmanoma sukurti sveikesnės ir saugesnės visuomenės be daugiapusio organizacijų, institucijų ir pačių visuomenės narių įsitraukimo. Patvirtintas ND planas rodo, kad rastas bendras, strateginis sutarimas, kuria kryptimi judėti mažinant alkoholio, tabako ir narkotikų daromą žalą. Ypač džiugina, kad didelis dėmesys skiriamas jaunimo prevencijai ir pagalbai, taip užtikrinant sveikesnę visuomenę dvidešimčiai-trisdešimčiai metų į priekį“, – sako Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras.

2024–2026 m. ND planas yra pirmojo Nacionalinės darbotvarkės įgyvendinimo etapo trejų metų planas.

„Nacionalinės darbotvarkės tikslams pasiekti yra būtinas visų institucijų glaudus bendradarbiavimas tiek nacionaliniu, tiek savivaldybės lygmeniu. Tikimasi, kad ND planas ir bus tas instrumentas, kuriame institucijos susitaria  ir pagal kompetenciją įgyvendindamos savo priemones prisideda prie bendro tikslo – sukurti sveikesnę ir saugesnę visuomenę, kurioje kiekvienam žmogui siekiama padėti išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos ar ją sumažinti, taip pat sudaromos galimybės rūpintis savo, šeimos ar bendruomenės narių sveikata, socialine ir ekonomine gerove“, – sako NTAKD direktorė Rita Sketerskienė.

Plane numatytų priemonių įgyvendinimas padės inicijuoti pokyčius sprendžiant sisteminius klausimus paklausos ir  pasiūlos mažinimo, o taip pat ir žalos mažinimo klausimus. 

Įgyvendinus ND plane nurodytus uždavinius, tikimasi pasiekti tarpinius 2025 metų poveikio rodiklius:

  • Sumažėjęs suvartojamo alkoholio kiekis, tenkantis 15 m. ir vyresniems gyventojams;
  • Daugiau nei trečdaliu sumažėjusi tabako gaminius rūkiusiųjų per paskutinį mėnesį 15–64 m. gyventojų dalis;
  • Išlaikytas dvigubai mažesnis nei ES šalyse narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp 15–64 m. gyventojų.
  • Elektroninių cigarečių vartojimas yra labai paplitęs tarp jaunų žmonių, todėl planuojama kad 15–16 metų amžiaus mokinių, bent kartą per paskutines 30 dienų rūkiusių elektronines cigaretes, nuo 31 proc. (2019 m.) iki 2025 m. sumažės iki 26 proc.

Tarp kitų plane siektinų stebėsenos rodiklių fiksuojamas išaugęs pagalbos (gydymo, psichosocialinės reabilitacijos), pakaitinio gydymo paslaugų prieinamumas, taip pat ir mažėjantis mirtingumas dėl su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių priežasčių.

ND planą įgyvendina Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo,  Vidaus reikalų, Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Krašto apsaugos ministerija (Lietuvos kariuomenė), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Respublikinis priklausomybės ligų centras, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Muitinės departamentas, Policijos departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos kalėjimų tarnyba, Lietuvos probacijos tarnyba, Generalinė prokuratūra.

Šaltinis: lrv.lt