Naujienos

Vyriausybė pritarė visuomenės saugumą didinantiems Baudžiamojo kodekso pakeitimams

Naujienos

Įgyvendinama įsipareigojimą nuodugniai peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą (BK) ir subalansuoti bausmių taikymo sistemą, trečiadienį Vyriausybė pritarė siūlomiems naujiems BK pakeitimams.

Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos inicijuotoms pataisoms, kuriomis būtų stiprinama nukentėjusių asmenų ir visos visuomenės apsauga nuo pačių pavojingiausių nusikaltimų, taip pat, siekiant didesnio teisingumo ir proporcingumo bausmių sistemoje, koreguojamos minimalios ir maksimalios laisvės atėmimo bausmių ribos bei į baudžiamųjų nusižengimų ir nesunkių nusikaltimų sankcijas įtraukiamos laisvės atėmimui alternatyvios bausmės.

Šie ir kiti siūlomi pakeitimai nuosekliai papildo ankstesnius XVIII-osios Vyriausybės inicijuotus sisteminius BK pakeitimus, dalis kurių jau buvo priimti, dalis – pateikti svarstyti Seimui.

„Proporcinga, efektyvi ir darni baudžiamosios atsakomybės sistema – būtinybė saugumo jausmui visuomenėje ir viena esminių pasitikėjimo teisingumo sistema sąlygų, tačiau sistemiškos Baudžiamojo kodekso peržiūros nebuvo atlikta visus 20 metų nuo jo įsigaliojimo. Todėl tai tapo vienu svarbiausių šios Vyriausybės tikslų, kuris pažingsniui įgyvendinamas trimis etapais. Šiuo, paskutiniuoju, užveriama teisingos bausmės principą iškreipianti spraga už pavojingiausius, aukoms didžiausią žalą sukeliančius ir visuomenei jautriausius nusikaltimus taikyti jų sunkumo neatitinkančią atsakomybę. Į Baudžiamojo kodekso pakeitimų projektą įtraukiami ir kiti patobulinimai, kuriais teismams praplečiamos galimybės tinkamai individualizuoti bausmes ir vykdyti teisingumą, o nuteistiesiems – padėti resocializuotis ir grįžti į visuomenę“, – sakė Vyriausybės kanclerė G. Balčytytė.

BK pakeitimais siūloma sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę padidinant tiek minimalias, tiek maksimalias laisvės atėmimo bausmes už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, smurtinius nusikaltimus, seksualinį asmenų išnaudojimą, nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu tarnybos ar valstybės paslaptimis, neteisėtą disponavimą pavojingomis medžiagomis ir kitas nusikalstamas veikas.

Neretai ir už pavojingiausių, didelio atgarsio visuomenėje sulaukiančių sunkių nusikaltimų įvykdymą iki šiol nebuvo numatyta jokios apatinės laisvės atėmimo bausmės ribos, taip nesudarant sąlygų teisingumo ir proporcingumo principų įgyvendinimui bei teisingos bausmės taikymui.

Rengiant pakeitimus bei derinant šiuos su atsakingomis institucijomis bei teisininkų bendruomene, konstatuota, jog piniginės baudos bausmė yra per švelni ir netinkama taikyti už smurtinio ar seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų įvykdymą, todėl šių nusikaltimų kategorijose BK baudos bausmės sistemiškai atsisakoma.

Tuo pačiu, siekiant didesnės laisvės atėmimo bausmių taikymo tarpusavio dermės, efektyvesnės nuteistųjų resocializacijos ir mažesnių pakartotinio nusikalstamumo rizikų, siūloma švelninti laisvės atėmimo bausmes už dalį mažiau pavojingų nusikalstamų į veikų, į baudžiamųjų nusižengimų ir nesunkių nusikaltimų sankcijas inkorporuoti visas laisvės atėmimui alternatyvias bausmes.

Vyriausybės pritartu BK pakeitimų projektu siūloma iš apysunkių nusikaltimų sankcijų šalinti viešuosius darbus kaip per švelnią šiai kategorijai bausmę. Apysunkių nusikaltimų sankcijos projekte atitinkamai papildytos alternatyvių bausmių galimybe – bauda ir (ar) laisvės apribojimu.

Šaltinis: lrv.lt