Naujienos

Vyriausybė pritarė pakeitimams, atveriantiems kelią Nacionalinio krizių valdymo centro steigimui

Naujienos

Data

2022 12 29

Įvertinimas

Gruodžio 29-ąją Vyriausybės posėdyje pritarta Vyriausybės kanceliarijos nuostatų ir susijusių teisės aktų pakeitimams, kuriais Vyriausybės kanceliarijai patikimas nuo sausio 1 d. veikti pradėsiančio Nacionalinio krizių valdymo centro (toliau – NKVC) funkcijų vykdymas. NKVC, veiksiantis kaip atskiras, išskirtinis Vyriausybės kanceliarijos padalinys, taps svarbiausia operacinio lygmens institucija valdant krizes ir ekstremalias situacijas. NKVC struktūroje 24/7 principu veiks situacijų centras, vykdantis nuolatinę grėsmių Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams stebėseną.

„NKVC sutelkti profesionalūs analitiniai ir planavimo pajėgumai, derinami su šiuolaikiniais techniniais sprendimais ir realaus laiko duomenimis, padės Lietuvos institucijoms taikyti efektyviausias prevencines priemones siekiant išvengti krizinių ir ekstremalių situacijų, operatyviai reaguoti joms kilus ir taikyti tinkamiausias priemones šias situacijas valdant ir minimizuojant jų pasekmes. Koordinaciniai įgaliojimai, suteikti NKVC, leis valstybės institucijoms optimaliai panaudoti turimus resursus, nedubliuoti funkcijų ir veikti išvien reaguojant į krizes bei ekstremalias situacijas. Pastarieji metai akivaizdžiai parodė institucijų pasirengimo ir atsparumo grėsmėms ugdymo svarbą, kuriems NKVC taip pat skirs didelį dėmesį“, – sakė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

Šie pokyčiai inicijuoti LR Seimui gruodžio 8 dieną priėmus naują LR Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą bei su juo susijusius įstatymų pakeitimus. Įstatymų pakeitimais kuriama integruota krizių valdymo ir civilinės saugos sistema, kuri padės valstybei geriau pasirengti ir efektyviau koordinuoti krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą.

Kilus krizei ar ekstremaliai situacijai NKVC užtikrins efektyvų šių situacijų valdymą – sprendimų priėmėjams parengs duomenimis ir analize pagrįstus sprendimus, užtikrins jų įgyvendinimą ir tarpinstitucinę koordinaciją.  

Taip pat NKVC koordinuos grėsmių nacionaliniam saugumui prevenciją, jas mažinančių ir šalinančių priemonių rengimą ir šių priemonių įgyvendinimą; koordinuos krizių ir valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymui būtinų priemonių parengimą ir pasiūlymų dėl jų pateikimą Nacionalinio saugumo komisijai ir Vyriausybei; koordinuos valstybės rezervo tvarkytojų veiklą; koordinuos valstybės strateginę komunikaciją nacionalinio saugumo srityje.

Kiti NKVC keliami uždaviniai – užtikrinti Nacionalinio saugumo komisijos veiklą; koordinuoti nevyriausybinių organizacijų, savanorių pajėgų pasitelkimą valstybės mastu. NKVC organizuos valstybės ir tarptautinio lygio krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo pratybas.

Nacionaliniame krizių valdymo centre dirbs ekspertai, kurie teiks valstybės operacijų vadovui informaciją ir siūlymus dėl paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo organizavimo darbų, koordinuos ir kontroliuos valstybės operacijų vadovo sprendimų įgyvendinimą ir kt.

Šaltinis: lrv.lt