Naujienos

Sukakčių ir atmintinų metų minėjimo komisija aptarė pasirengimą Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių paminėjimams

Naujienos

Data

2023 05 02

Įvertinimas

Šįmet sudaryta Vyriausybės komisija Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimo klausimais pirmajame posėdyje aptarė pasirengimą Lietuvai svarbioms artimiausių metų sukaktims ir jų minėjimams 2024-tais ir 2025-tais metais. Posėdyje nemažai dėmesio skirta ir pasirengimui 150-ųjų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinių paminėjimui 2025-taisiais.

Aptariant pasirengimą Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimams, akcentuota įvairių visuomenės ir amžiaus grupių, regionų, minėjimo erdvių įtraukties svarba.

Komisijos posėdyje aptartas Seimo nutarimu paskelbtų 2024 metų minėjimo planų rengimas. Kitąmet sukaks 20 metų nuo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO pradžios, 2024-ieji taip pat paskelbti tradicijos šimtmetį švęsiančios Dainų šventės ir nusipelniusių diplomatų Sasio Lozoraičio, Kazio Lozoraičio ir Stasio Lozoraičio jaunesniojo metais.

Penktadienį posėdyje diskutuota ir dėl 2025 metų Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei lėktuvo „ANBO“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metų minėjimo planų rengimo, o kalbant apie planuojamus M. K. Čiurlionio gimimo metų jubiliejaus renginius, pabrėžtas platus M. K. Čiurlionio biografinis ir kūrybinis pėdsakas Lietuvoje ir menininko tarptautinis pripažinimas už Lietuvos ribų bei akcentuotas lūkestis tęstinei šio minėjimo reikšmei – gilesniam M. K. Čiurlionio ir jo indėlio į šalies ir pasaulio dailę bei muziką pažinimui plačiojoje visuomenėje.

Šių metų sausį sudaryta Vyriausybės komisija koordinuoja tarpinstitucinius klausimus, susijusius su Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimo planų rengimu ir įgyvendinimu. Komisijai pirmininkauja Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

Komisijai pavesta svarstyti atsakingų institucijų parengtus minėjimo planų projektus, spręsti dėl jų atitikimo Seimo nutarimuose dėl atmintinų metų minėjimo nustatytoms kryptims, teikti siūlymus dėl minėjimo planų tobulinimo.

Šaltinis: lrv.lt