Naujienos

Vyriausybė pritarė Europos Tarybos konvencijos dėl manipuliavimo sporto varžybomis ratifikavimui

Naujienos

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui teikti ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl manipuliavimo sporto varžybomis ir Konvencijos nuostatoms įgyvendinti reikalingų Sporto įstatymo bei Baudžiamojo kodekso pakeitimų projektams. Konvenciją ratifikuoti Seimui teiks Lietuvos Respublikos Prezidentas, atsižvelgdamas į Vyriausybės prašymą.

Europos Tarybos konvencija dėl manipuliavimo sporto varžybomis, arba Makolino konvencija, yra pirmasis tarptautinis dokumentas, skirtas reglamentuoti manipuliacijoms sporte. Dokumente daugiausia dėmesio skiriama tarptautinio bendradarbiavimo ir prevencijos priemonėms, rizikos įvertinimui ir valdymui, keitimuisi informacija, asmens duomenų apsaugai, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, atsakomybės (baudžiamosios ir administracinės) nustatymui.

„Konvencijos nuostatų inkorporavimas į nacionalinę Lietuvos teisę turės didelės reikšmės kovoje su manipuliavimu sporto varžybomis. Bus sukurtas centrinis mechanizmas, kuris koordinuos gaunamą informaciją apie pažeidimus, operatyviai spręs kylančius klausimus, nes šiuo metu Lietuvoje atsakingos institucijos veikia tik savo kompetencijų ribose. Konvencijos ratifikavimas leis užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą tarptautiniu mastu su organizacijomis, veikiančiomis kovoje su manipuliavimu sporto varžybomis, bei nacionaliniu lygiu tarp suinteresuotų šalių“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Aistė Zedelytė-Kaminskė. 

Ratifikavus Konvenciją, Lietuvos antidopingo agentūra vykdys Konvencijoje nustatytas kovos su manipuliavimo sporto varžybomis koordinatoriaus funkcijas: prevencines informavimo, švietimo veiklas, rengs rekomendacinius ir pavyzdinius dokumentus sporto šakų federacijoms, prireikus padės sporto organizacijoms atlikti vidinius tyrimus dėl galimų manipuliavimo sporto varžybomis atvejų, vykdys tarptautinį bendradarbiavimą. Didžiausias dėmesys bus skiriamas informacijos rinkimui, analizei, tvarkymui ir operatyviam perdavimui suinteresuotoms šalims (sporto organizacijoms, teisėsaugos institucijoms ir kt.).

Makolino konvenciją yra pasirašiusios 39 valstybės, tarp jų – ir Lietuva. Konvencija įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d., kai ją ratifikavo 5 šalys (trys iš jų – ES). Šiuo metu Konvenciją jau ratifikavo 9 šalys, dar 6 planuoja ratifikuoti šiais metais. Daugiau valstybių ją ratifikavus, ji taps veiksminga priemone kovojant su šiuo reiškiniu tarptautiniu mastu.

Šaltinis: lrv.lt