Naujienos

Viešųjų konsultacijų dalyviai sutinka – Lietuva 2050-aisiais turėtų būti kuriančių, mąstančių ir išsilavinusių žmonių šalis

Naujienos

Data

2023 02 08

Įvertinimas

2022 m. gruodžio 21 – 2023 m. sausio 22 d. svetainėje epilietis.lt Lietuvos ateities vizijos (ilgalaikės valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“) rengėjai konsultavosi su piliečiais dėl Lietuvos ateities vizijos. Jie kvietė susipažinti su pirminiu Lietuvos ateities vizijos projektu ir išsakyti nuomonę dėl siūlomo šūkio „Šiaurinė žvaigždė Lietuva: kūrybingų žmonių šalis, kurioje norisi gyventi“ bei penkių strateginių ambicijų 2050-iesiems. Iš viso viešojoje konsultacijoje dalyvavo 396 respondentai. Dauguma jų, o ypač iš anksčiau besidomintys, palaikė bendrakūrybos būdu suformuotą pasiūlymą dėl vizijos ir jame užkoduotas idėjas, tačiau suabejojo, ar jis pabrėžia šalies unikalumą. Su detalia viešosios konsultacijos ataskaita, taip pat konsultacijai teiktu pirminiu Lietuvos ateities vizijos dokumentu galima susipažinti čia.

Konsultacijos vykdymo būdai – apklausa ir komentarų bei pasiūlymų teikimas raštu. Įsitraukti buvo kviečiami visi norintys: piliečiai, institucijos, savivaldybės, akademikai, mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų ir verslo asociacijų atstovai. Iš beveik keturių šimtų dalyvių keturi penktadaliai reiškė savo asmeninę nuomonę, o penktadalis – atstovaujamų organizacijų poziciją. 

Didžioji dalis konsultacijos dalyvių teigė, kad Lietuvos ateities vizijos rengėjų pasiūlytas šūkis jiems suprantamas, aiškiai nusakantis, kokios ateities Lietuva siekia. Dauguma sutiko su siekiu, kad Lietuva taptų kuriančių, mąstančių ir išsilavinusių žmonių šalimi, tačiau vizijoje pasigedo Lietuvos unikalumo atspindžio ir įkvėpimo. Dalyvavusieji konsultacijoje taip pat sutiko, kad šūkyje svarbu akcentuoti įsipareigojimą Lietuvai, tačiau pasiūlytoje formuluotėje to neperskaitė. Pažymėtina, kad piliečiai ir organizacijos, įsitraukę į Lietuvos ateities vizijos rengimo bendrakūrybos procesą ar bent apie jį girdėję, reikšmingai pozityviau suprato ir vertino Lietuvos ateities vizijos rengėjų pasiūlymą – tiek šūkį, tiek jo motyvuotą pagrindimą vizijos ir strateginių ambicijų pirminiame tekste.

„Viešosios konsultacijos metu surinkti duomenys dėl naudoto metodo negali būti laikomi reprezentatyviais, bet jie mums svarbūs, nes parodo, į ką turėtų būti atkreiptas dėmesys tikslinant Lietuvos ateities vizijos pirminį dokumentą. Todėl esame labai dėkingi visiems dalyvavusiems konsultacijoje už skirtą laiką ir mums suteiktą grįžtamąjį ryšį. Dalis dalyvių suabejojo, ar Lietuva galėtų būti šiaurinė šalis tiek dėl tapatybės, tiek dėl geografijos, taip pat pasigedo ryškesnio Lietuvos tapatybės akcento. Šios ir kitos pastabos toliau bus svarstomos Valstybės pažangos tarybos koordinacinėje grupėje tobulinant Lietuvos ateities vizijos tekstą“, – rezultatais dalijosi Ministrės Pirmininkės patarėjas, Lietuvos ateities vizijos „Lietuva 2050“ rengimo koordinatorius Darius Žeruolis.

Su visuomene buvo konsultuojamasi ir dėl Lietuvos ateities vizijos „Lietuva 2050“ pirminiame projekte pateiktų penkių strateginių ambicijų 2050-ųjų Lietuvai, kurias įgyvendinus būtų pasiekta norima ateities vizija:

  • Piliečių kuriama demokratija, kur valstybės valdymas – atviras, pasitikėjimu grįstas, sutelkiantis bendriems tikslams.
  • Ateičiai pasirengęs, atsparus ir laisvas žmogus, gyvenantis bendruomenėje, kuriai rūpi.
  • Lietuvos mokslas, menas, verslas tvariai kuria aukštą vertę pasauliui.
  • Atspari ir konstruktyvi globalios politikos veikėja, kartu su partnerėmis kurianti demokratinėmis vertybėmis grįstą tarptautinę tvarką.
  • Sujungta šalis, subalansuotai vystomi miestai ir regionai.

Visos šios ambicijos sulaukė stipraus viešosios konsultacijos dalyvių palaikymo. Didžioji dalis respondentų sutiko, kad Lietuva visus šiuos tikslus yra pajėgi pasiekti iki 2050-ųjų metų.

Vertindami ir komentuodami ambicijas, konsultacijos dalyviai pabrėžė, kad svarbu didesnį dėmesį vizijos dokumente skirti švietimui ir tvarumui. Jų nuomone, kultūrą reikėtų plačiau integruoti į visas strategines ambicijas, taip pat iškelti konkrečius tikslus dėl demografijos. Didžiajai daliai respondentų bendruomeniškumas, laisvė ir kūrybingumas yra tos pagrindinės vertybės, kurias turėtų pabrėžti Lietuvos ateities vizija.

Be viešosios konsultacijos, buvo atlikti trys kokybiniai tyrimai – Lietuvos ateities vizijos pirminis projektas aptartas focus grupėse. Jose išsakytos nuomonės buvo labai panašios į pareikštas viešosios konsultacijos metu. Su focus grupėse pareikštų nuomonių apibendrinimu galima susipažinti čia.

Lietuvos ateities vizijos dokumentas bus tikslinamas ir tobulinamas pagal viešosios konsultacijos metu išsakytas pastabas ir pasiūlymus, tada teikiamas svarstyti Valstybės pažangos tarybai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir 2023 m. pavasario sesijoje – Lietuvos Respublikos Seimui. 

Užsienio šalių patirtis rodo, kad ateities įžvalgomis pagrįsta ilgalaikė valstybės strategija ir bendras visuomenės ateities raštingumo ugdymas leidžia žmonėms drąsiau mąstyti apie norimą ateitį ir geriau pasirengti iššūkiams bei pasinaudoti galimybėmis: turėdama viziją Lietuva gali tapti atsparesnė, o jos gyventojai, institucijos, verslas ir nevyriausybinės organizacijos įgyti papildomos motyvacijos imtis reikalingų pokyčių jau dabar.

Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“ rengia Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), Seimo Ateities komitetu ir Vilniaus universitetu. Daugiau informacijos www.Lietuva2050.lt.

Šaltinis: lrv.lt