Naujienos

Vienoje aptariama narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo politika

Naujienos

2024 m. kovo 14-22 d. Vienoje vykstančioje Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 67-ojoje sesijoje svarstomi narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo politikos, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo klausimai. Sesijoe  taip pat sprendžiami strateginio valdymo, biudžeto ir administraciniai klausimai, pristatomi tarptautinių narkotikų kontrolės sutarčių įgyvendinimo iššūkiai ir pokyčiai.

Šio susitikimo metu bus įvertinta vidurio laikotarpiu pasiekta pažanga, įgyvendinant tarptautinės narkotikų politikos įsipareigojimus, nurodytus 2019 m. ministrų deklaracijoje „Dėl bendrų veiksmų stiprinimo nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu, siekiant paspartinti bendrų įsipareigojimų pasaulinei narkotikų problemai spręsti įgyvendinimą“ .

Lietuvos delegacija taip pat dalyvauja Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 67-osios sesijos Pirmininko Philberto Johnsono iniciatyvoje „Pledge4action“ (liet. įsipareigojimas veiksmui), kuri skirta valstybėms narėms parodyti lyderystę sprendžiant pagrindinius  minėtoje  deklaracijoje nurodytus iššūkius.

Pasižadėjime Lietuva įsipareigoja iki 2029 m. įsteigti nacionalinį koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą, skirtą pagalbos ir paslaugų teikimui nuo narkotikų priklausomiems asmenims. Bus siekiama padidinti prieinamumą medicininėms, psichologinėms, reintegracijos ir socialinėms pagalbos paslaugoms.

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 67-oji sesijoje dalyvauja atstovai iš  Vyriausybės kanceliarijos, Teisingumo, Švietimo, mokslo ir sporto, Vidaus reikalų ministerijų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų organizacijų Vienoje.

Šaltinis: lrv.lt