Naujienos

Verslui ir gyventojams bus prieinama dar daugiau duomenų

Naujienos

Lietuva suteiks prieigą prie dar daugiau duomenų ir palengvins dalijimąsi jais verslui ir gyventojams. Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktam įstatymo projektui, kuriuo įgyvendinamos Europos duomenų valdymo akto nuostatos.

„Racionalus duomenų panaudojimas papildomai gali sukurti apie 2 proc. šalies BVP, todėl didinsime duomenų dalijimosi prieinamumą ir užtikrinsime jų kokybę. Taip pat šaliname technines pakartotinio duomenų naudojimo kliūtis. Kurdami bendrą Europos duomenų erdvę, plėtosime duomenų pakartotinį naudojimą strateginėse viešojo ir privataus sektoriaus srityse, tokiose kaip energetika, judumas, finansai, gamyba“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Naujovės užtikrins dar geresnį duomenų valdymą ir dalijimąsi jais. Pramonei tai padės kurti novatoriškus produktus ir paslaugas. Daugelis ekonomikos sektorių taps efektyvesni ir tvaresni. Turėdamas daugiau duomenų, viešasis sektorius įgyvendins efektyvesnę politiką, o tai padės užtikrinti skaidresnį valdymą ir veiksmingesnes viešąsias paslaugas. 

Duomenų valdymo aktu reglamentuojamos pagrindinės duomenų valdymo sritys. Juo suteikiama galimybė pakartotinai naudoti viešojo sektoriaus turimų jautrių kategorijų duomenis, kuriems apsauga taikoma dėl komercinio ir statistinio konfidencialumo, taip pat trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir asmens duomenų apsaugos.

Be to, sukurtomis priemonėmis užtikrinama, kad duomenų tarpininkai veiktų kaip patikimos duomenų dalijimosi organizacijos. Sukurtomis priemonėmis piliečiams ir verslui taip pat sudaromos palankesnės sąlygos pateikti savo duomenis visuomenės labui. 

„Duomenų valdymo aktas sudaro galimybę diegti dar daugiau inovacijų ir kurti naujų darbo vietų. Verslui yra ypač naudingos mažesnės duomenų gavimo, integravimo ir tvarkymo išlaidos bei patekimo į rinkas kliūtys. Dėl to sutrumpėja naujų produktų ir paslaugų pateikimo rinkai laikas. Tai leidžia įmonėms kurti naujus duomenimis grindžiamus produktus ir paslaugas“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Erika Kuročkina.

Įstatymo projekte, kuris bus teikiamas Seimui, nustatomas ir duomenų valdymo priemonių įgyvendinimas Lietuvoje. Jame apibrėžiamos įgyvendinančių institucijų kompetencijos, teisės ir funkcijos, skundų nagrinėjimo, atlyginimo nustatymo ir mokėjimo, sankcijų ir žalos atlyginimo tvarka.  

Duomenų valdymo aktą Lietuvoje įgyvendina Valstybės duomenų agentūra ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 

Planuojama, kad įstatymas dėl Duomenų valdymo akto įgyvendinimo Lietuvoje įsigalios nuo šių metų rugsėjo 1 dienos, kai jam pritars Seimas.

Šaltinis: lrv.lt