Naujienos

Sudaryta vyriausybinė svarbiausių sukakčių ir atmintinų metų minėjimo komisija

Naujienos

Data

2023 01 11

Įvertinimas

Kultūros ministerijos teikimu Ministrų kabinetas nutarė sudaryti Vyriausybės komisiją Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimo klausimais. Vyriausybinės komisijos patvirtinimu siekiama tvaraus Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu programų sudarymo ir įgyvendinimo modelio įtvirtinimo.

Komisiją sudarys Vyriausybės kancleris (komisijos pirmininkas), Kultūros ministerijos atstovas (komisijos pirmininko pavaduotojas), taip pat po vieną Finansų, Krašto apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ministerijų, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ atstovą ir po du Prezidento, Vyriausybės ir Seimo kanceliarijų atstovus.

Komisijos personalinę sudėtį tvirtins Vyriausybės kancleris. Komisija prireikus pasitelks nepriklausomus ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių, kitų organizacijų atstovus.

Komisija koordinuos tarpinstitucinius klausimus, susijusius su Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimo planų rengimu ir įgyvendinimu. Jai pavedama svarstyti atsakingų institucijų parengtus minėjimo planų projektus, spręsti dėl jų atitikimo Seimo nutarimuose dėl atmintinų metų minėjimo nustatytoms kryptims, teikti siūlymus dėl minėjimo planų tobulinimo.

Komisija turės rengti ir viešai skelbti minėjimo planų rengimo ir jų įgyvendinimo, atsiskaitymo už šiuose planuose suplanuotų veiklų įgyvendinimą rekomendacijas Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje.

Komisija taip pat teiks siūlymus Vyriausybei dėl kitų klausimų, susijusių su Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimu nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimu, taip pat padės valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms spręsti šiuos klausimus.

Šaltinis: lrv.lt