Naujienos

Savivaldybėse augs paslaugų šeimoms prieinamumas

Naujienos

Data

2023 02 22

Įvertinimas

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtiems Bazinio paslaugų šeimai paketo pakeitimams. Nuo liepos 1 dienos visos šalies savivaldybės  teiks naują – judumo – paslaugą. Baziniame pakete rasis globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams ir kompleksinės paslaugos šeimoms.

„Siekiame, kad pagrindinės ir būtiniausios paslaugos būtų prieinamos visiems šalies gyventojams, kad šeimoms būtų sudarytos sąlygos jomis pasinaudoti, kad ir kur jos gyventų – mieste ar kaime. Nuo šiol išplečiamas šeimai teikiamų paslaugų ratas. Siekiant spręsti susisiekimo problemas savivaldybėse, planuojama plėtoti judumo paslaugą. Nuošaliau gyvenančioms šeimoms savivaldybės galės sudaryti sąlygas gauti būtinas paslaugas“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nuo šių metų liepos 1 dienos visos savivaldybės turės teikti judumo paslaugą šeimoms, gyvenančioms toliau kaip 2 kilometrus nuo artimiausios viešojo transporto stotelės. Naudodamiesi judumo paslauga, savivaldybių gyventojai galės pasiekti švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, teisėsaugos įstaigas ir grįžti iš jų.

Visos savivaldybės taip pat ir toliau privalės užtikrinti pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams prieinamumą. Savivaldybių globos centruose jie galės gauti visą reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir ar kitą pagalbą tinkamai ugdant ir auklėjant vaikus ar įvaikius.

Bazinio paslaugų šeimai pakete rasis ir kompleksinės paslaugos šeimai, kurias sudaro: tėvystės mokymai, šeimos mediacija, individualios ir (ar) grupinės konsultacijos, savitarpio pagalbos grupės, vaikų ir paauglių socialinių įgūdžių ugdymas grupėse ir kitos paslaugos, padedančios asmeniui ar šeimai įgyti įgūdžius savarankiškai spręsti iškilusias problemas.

Naująjį Bazinių paslaugų šeimai paketą sudarys dvylika paslaugų – tai atvirasis darbas su jaunimu, ikimokyklinis ugdymas, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas, neformalusis vaikų švietimas, pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba, švietimo pagalba, kompleksinės paslaugos šeimai, globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba, vaikų dienos socialinė priežiūra, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija ir judumo paslauga.

Siekiant tinkamai įvertinti kiekvienos paslaugos prieinamumą savivaldybėse iki š. m. liepos 1 d. ministerija nustatys paslaugų prieinamumo savivaldybėse vertinimo rodiklius. Taip pat kasmet planuojama atlikti stebėseną ir nustatyti bazinių paslaugų šeimai prieinamumo tendencijas. Gauti rezultatai leis tobulinti būtiniausias paslaugas šeimai.

Bazinio paslaugų šeimai paketo pakeitimai parengti atsižvelgiant į šeimų poreikius, mokslinių tyrimų išvadas ir Valstybės kontrolės rekomendacijas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos stebėsenos rezultatus.

Šaltinis: lrv.lt