Naujienos

Profesorius Adolfas Laimutis Telksnys valstybės ateitį matė per Lietuvos žmonių smegenyse glūdinčias neišsemiamas galimybes

Naujienos

Data

2022 10 25

Įvertinimas

Valstybės pažangos taryba liūdi dėl bendradarbio, Valstybės pažangos tarybos nario, profesoriaus Adolfo Laimučio Telksnio mirties. Gerbdami šio iškilaus žmogaus šviesų atminimą, skelbiame jo pasiūlymus dėl Lietuvos ateities vizijos „Lietuva 2050“ ir jos įgyvendinimo darbų.

Profesorius Adolfas Laimutis Telksnys Lietuvos ateitį matė per Lietuvos žmonių smegenyse glūdinčias neišsemiamas galimybes ir jų sąveiką su nuolat tobulinamomis išmaniomis mašinomis.

„Nesame didžiausi, galime nebūti stipriausi, tačiau privalome savo veiklos srityse būti geriausi. Privalome rūpintis išsilavinimu“, – teigė jis.

Mūsų valstybei lieka ne tik įspūdingi profesoriaus darbai, bet ir šviesus bei nenuilstamas jo optimizmas, išreikštas palinkėjimu: „Tik pirmyn. Neverkšlenkit. „Ne kritikų, kur šmeižia, viską peikia, / Ne pranašų bedugnės ateities, – / Mums reikia tų, kur susikaupę veikia! / Daugiau darbų! Daugiau jaunos vilties!“ – taip mums prieš šimtą metų Maironis sakė.“

Šaltinis: lrv.lt