Naujienos

Premjerė: privalome kurti įtraukią ir lyčių požiūriu subalansuotą aplinką teisėsaugos srityje

Naujienos

Šiandien Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Moterys teisėsaugoje“.

„Daugelį metų pavyzdžiu laikėme Skandinavijos šalis, kuriose buvo vykdoma lyčių pusiausvyros politika. Tačiau šiandien Ukrainos moterys, kovojančios fronte kaip karės, snaiperės, paramedikės ir t. t., yra labiausiai įkvepiantis abiejų lyčių vienodų gebėjimų ir įgūdžių pavyzdys. Vykdant svarbiausias misijas, pavyzdžiui, ginant Tėvynę nuo žiaurios agresijos, niekas neklausia (tiesą sakant, niekam nerūpi) apie lytį, nes stoti ir ginti tai, kas mums brangiausia, yra visų piliečių pareiga ir garbė“, – konferencijos atidarymo žodį tardama sakė Ministrė Pirmininkė.

Premjerė džiaugėsi moterų įnašu į Lietuvos ir kitų šalių teisėsaugą ir jų sulaužytais stereotipais įrodant, kad moterys geba spręsti kompleksinius šios srities iššūkius, o jų gebėjimai skatina visapusiškesnius ir veiksmingesnius darbo metodus.

Pasak Ministrės Pirmininkės, svarbu pastebėti stereotipų įveikimo istorijas visose srityse, tačiau reikia įdėti nemažai pastangų, kad stereotipai visiškai išnyktų. Šiuo metu vis dar gajus požiūris į vyrus kaip iš prigimties geresnius, racionalesnius vadovus, o tokias pareigas siekiančioms užimti moterims tenka gerokai pranokti savo konkurentus – toks požiūris lemia įvairiuose sektoriuose vis dar egzistuojančią lyčių nelygybę ir faktą, kad moterų, ypač aukščiausio lygio vadovių, yra gerokai mažiau.

Premjerė pastebėjo, kad aktyvesnis moterų pareigūnių dalyvavimas prisideda prie paslaugų kokybės ir veiklos efektyvumo, didina bendruomenės pasitikėjimą ir mažina korupciją saugumo institucijose, todėl būtina kurti lyčių pusiausvyrą teisėsaugos srityje, užtikrinti čia dirbančių moterų tobulėjimo ir karjeros galimybes.

„Reikia įtraukti kolegas vyrus ir paraginti juos prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo remiant moteris, skiriant jas į svarbiausias pareigas ir imantis veiksmų pastebėjus diskriminacines ar priekabiavimo apraiškas. Labai svarbu pabrėžti, kad lyčių lygybė yra visų reikalas, nes ji naudinga visiems, ne tik moterims“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.

Už puikią renginio idėją organizatoriams dėkodama premjerė išreiškė lūkestį, kad šios dienos renginys padės rasti būdų praturtinti teisėsaugą moterų gebėjimais ir talentais, padrąsins ir įkvėps įvairias geresnę lyčių pusiausvyrą kuriančias iniciatyvas, politinius sprendimus, paskatins puoselėti moterų pasiekimams pagarbią aplinką bei kurti pasaulį, kuriame svarbūs įgūdžiai ir gebėjimai, o ne lytis. „Esu įsitikinusi, kad visi esame čia ne tik tam, kad kalbėtume apie pokyčius, bet ir tam, kad juos kurtume“, – pabrėžė ji.

Ministrės Pirmininkės žodžiu atidarytoje konferencijoje aptariami moterų vaidmens ir lyčių lygybės teisėsaugos institucijose klausimai, ypatingą dėmesį skiriant mažam moterų skaičiui vadovaujančioje pareigose. Renginyje dalyvauja už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson, Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen, Belgijos vidaus reikalų ministrė Annelies Verlinden, taip pat Europolo, Cepolo ir Europos lyčių lygybės instituto vadovės.

Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės kalba tarptautinėje konferencijoje „Moterys teisėsaugoje“ (lietuvių kalba ir anglų kalba)

Šaltinis: lrv.lt