Naujienos

Premjerė pasveikino Jo Šventenybę Popiežių Pranciškų pontifikato 10-mečio proga

Naujienos

Data

2023 03 13

Įvertinimas

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Jo Šventenybę Popiežių Pranciškų pontifikato 10-mečio proga ir iš visos širdies palinkėjo įkvėpimo ir ryžto toliau skleisti tikėjimu grįstą viltį, vienijant viso pasaulio žmones taikesniam ir teisingesniam gyvenimui.

„Jūsų Šventenybe, pastarieji metai buvo kupini sunkių išbandymų visam pasauliui, o Rusijos suplanuotas žiaurus karas prieš Ukrainą, kaip Jūs taikliai įvardijote, tapo tikru „žmonijos pralaimėjimu“. Tačiau net ir šiame blogio šėlsme Lietuvos žmonės, girdėdami kasdienę Jūsų maldą už iškankintos Ukrainos vaikus, senelius, tėvus ir motinas, tiki, kad blogis bus nugalėtas ir tamsa išsklaidyta. Net ir mirties akivaizdoje laisvę mylinčių Ukrainos žmonių ryžtas apginti savo šalį yra nepalaužiamas.

Jūsų Šventenybe, deja, šiandien vis dar žūsta nekalti žmonės, žūsta vaikai. Šimtai tūkstančių nekaltų ukrainiečių priversti palikti savo Tėvynę, namus, šeimas. Brolių ukrainiečių kova primena ir mūsų tautos skausmingą istoriją. Praėjusiame amžiuje daugeliui lietuvių teko tremtinių ir pabėgėlių dalia, o karo audros ir sovietų režimo persekiojimai juos nubloškė į įvairius kraštus, net į Argentiną. Iki šiol gausi Buenos Airių lietuvių bendruomenė šiltai prisimena draugystę su Jūsų Šventenybe.

Leiskite nuoširdžiai padėkoti Jums už Šventojo Sosto nuolat teikiamą humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms, tarpininkavimą išlaisvinant karo belaisvius, pagalbą susigrąžinant pagrobtus vaikus.

Prabėgo penkeri metai nuo Jūsų, Šventasis Tėve, apaštalinio vizito Lietuvoje. Jūs skatinote mus neužmiršti savo tautos šaknų, pažinti jos džiaugsmus, kentėjimus ir vertybes. O mes šiais metais, prisimindami prieš septynis šimtmečius pranciškonų vienuolių surašytus Lietuvos valdovo Gedimino laiškus, didžiuojamės, kad išlaikėme stiprų ryšį su Šventuoju Sostu ir talikiškąja Europa.

Jūsų Šventenybe, linkėdami ištvermės ir sveikatos, reiškiame viltį, kad Europa nepavargs sekti Jūsų pavyzdžiu ir teiks Ukrainai pagalbą, o mes Lietuvoje visokeriopai remsime Jūsų pastangas išsaugoti taiką ir kursime bendruomenę, grįstą įsipareigojimu kovoti prieš neteisybę ir žmogaus sąžinės suvaržymus“– sakoma Vyriausybės vadovės sveikinime.

Šaltinis: lrv.lt