Naujienos

Premjerė: fragmentuotame pasaulyje reikia dar vieningesnės ir stipresnės Europos

Naujienos

Darbo vizitą Briuselyje ir Strasbūre ketvirtadienį pradėjusi Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė sakė įžanginę kalbą Briuselio Ekonomikos Forume – svarbiausioje Europos Komisijos metinėje ekonomikos konferencijoje. Atsparesnė ekonomika, pajėgesnė gynybos pramonė ir svaresnis vaidmuo geopolitinių iššūkių akivaizdoje, visų pirma padedant Ukrainai nugalėti – tris stiprios Europos Sąjungos ateities kryptis įvardijo Lietuvos Vyriausybės vadovė.

Pasirinkusi laisvę, demokratiją ir teisės viršenybę – fundamentalias Europos vertybes – Lietuva prieš 20 metų tapo ES nare su dar devyniomis valstybėmis, sakytoje kalboje priminė I. Šimonytė. ES sustiprėjo, nepaisant tvyrojusio nerimo dėl plėtros.

„Būti Europos Sąjungos nariais mums reiškė kur kas daugiau nei laisvą bendrąją rinką, sanglaudos politiką ar ekonominę konvergenciją. Tai buvo svajonė – apie laisvę ir geresnę ateitį mūsų vaikams. Svajonė, jog kartu sukursime vientisą ir taikią Europą visiems laikams. Buvome teisūs ir tuo pačiu klydome.

Teisūs savo pasirinkimu įstoti į ES. Įgyvendindami ne visada populiarias, neretai skausmingas, bet būtinas reformas, prisitaikydami kaip visuomenė ir transformuodami mūsų ekonomiką. Tačiau klydome manydami, kad „ilgai ir laimingai“ egzistuoja tikrovėje ir galėsime atsipalaiduoti bei džiaugtis amžina taika. Mes (o ir ne tik mes) buvome neteisūs manydami, kad saugumas, gynyba ir atsparumas gali būti antriniai – kažkur ekonominės gerovės paraštėje. Kad rinka, sanglauda, žemės ūkis, energetika ir darbas tėra viskas, į ką turime fokusuotis.

Klaida buvo nepastebėti augančių išorinių grėsmių ir spaudimo“, – kalbėjo Ministrė Pirmininkė. Ji pabrėžė, jog artimiausi metai turi tapti Europos Sąjungos tapsmo dar atsparesne ir efektyviau veikiančia Bendrija.

Ministrė Pirmininkė kalboje įvardijo prioritetus Bendrijos ekonomikos pažangai: ES konkurencingumą ir gerovės augimą ribojančių barjerų bendrojoje rinkoje eliminavimas, energetinė nepriklausomybė ir patikimos tiekimo grandinės, intensyvesni prekybiniai ryšiai su bendraminčiais partneriais, atvirumas prie ES prisijungti atkakliai siekiančioms tapačių vertybių šalims.

„Antra, turime sutelkti dėmesį į ES gynybos pramonės sustiprinimą“, – sakė Lietuvos premjerė, atkreipdama dėmesį į palankių investavimo sąlygų svarbą, o šioje srityje ypač svarbus institucijų kaip Europos investicijų bankas vaidmuo.

Taip pat ES būtina išnaudoti savo didelį geopolitinį potencialą saugumo iššūkių fone.

„Ukraina turi nugalėti. Kovos prieš Rusijos agresiją baigtis turėtų neraminti ir vienyti visas taiką branginančias pasaulio šalis, bet visų pirma mus, europiečius. Mūsų uždavinys – padėti Ukrainai atkurti teritorinį vientisumą ir apginti suverenitetą. Kartu turime neleisti taisyklėmis paremtos pasaulio tvarkos sunykimo“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.

Paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai sankcijomis privalu tęsti ir stiprinti, pabrėžė I. Šimonytė. Sankcijomis įšaldytų ir imobilizuotų Rusijos lėšų panaudojimas Ukrainos poreikiams turi tapti precedentu, aiškiai rodančiu, kad pradėti neteisėtą ir neišprovokuotą karą reikš skausmingas pasekmes agresoriui.

Visa Ministrės Pirmininkės kalba Briuselio ekonomikos forume (anglų k.).

Šaltinis: lrv.lt