Naujienos

Patvirtintas 2024–2025 m. atviros Vyriausybės planas

Naujienos

Data

2023 09 13

Įvertinimas

Rugsėjo 12 d. ministerijų atstovų pasitarime buvo pritarta 2024–2025 m. atviros Vyriausybės planui. Šis planas rengiamas jau šeštą kartą kaip vienas iš įsipareigojimų dalyvaujant tarptautinėje Atviros Vyriausybės partnerystės bendruomenėje (angl. Open Government Partnership). Plane pasiūlytais veiksmais bus siekiama stiprinti bendradarbiavimo ir partnerystės tarp valdžios institucijų ir gyventojų kultūrą – vieną iš svarbiausių aspektų, suteikiančių daugiau stabilumo ir stiprinančių demokratijos pamatus valstybėje.   

2024–2025 m. atviros Vyriausybės planas pradėtas rengti dar 2023 m. vasarį, subūrus Atviros Vyriausybės darbo grupę. Į darbo grupę buvo pakviesti NVO, verslo, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovai bei viešojo valdymo srities ekspertai. Darbo grupės narių sutarimu buvo atrinktos trys pagrindinės problemos ir rengiant planą ieškota jų sprendimų. Darbo grupės nariai bei kiti organizacijų ir institucijų atstovai buvo pakviesti dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse ir viešosiose konsultacijose. Iš viso procese dalyvavo beveik 50 ekspertų.

Darbo grupės nariai į planą pasiūlė įtraukti tris veiksmus. Veiksmų įgyvendinimas buvo išplėtotas kartu su įgyvendinančiomis institucijomis: 

I. Išgryninti teisėkūros procesą priimant įstaigos bei Vyriausybės lygmens sprendimus ir sukurti bendrą teisėkūros stebėsenos sistemą. Atsakingos įstaigos – Teisingumo ministerija ir Vyriausybės kanceliarija.

II. Formuoti į klientą orientuotą požiūrį ir juo grįstas dialogo praktikas viešajame sektoriuje. Atsakingos įstaigos – Viešojo valdymo agentūra, Vyriausybės kanceliarija ir Vidaus reikalų ministerija.

III. Sukurti sąlygas ir užtikrinti bendrakūrybos proceso plėtrą. Atsakinga įstaiga – Vyriausybės kanceliarija.

Plano veiksmai prisidės siekiant 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane numatyto tikslo tobulinti viešojo valdymo sistemą ir didinti jos efektyvumą bei atvirumą. Be to, įgyvendinant veiksmus siekiama pokyčių ne tik valstybės, bet ir savivaldos lygmeniu. Planas bus skelbiamas Atviros Vyriausybės partnerystės bendruomenėje, o jo įgyvendinimą stebės Atviros Vyriausybės darbo grupė ir nepriklausomi vertintojai.  

Daugiau apie 2024–2025 m. atviros Vyriausybės planą galima rasti čia

Šaltinis: lrv.lt