Naujienos

Nauja Šilumos ūkio įstatymo redakcija užtikrins tvarią šilumos ūkio sektoriaus plėtrą

Naujienos

Data

2022 12 07

Įvertinimas

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Šilumos ūkio įstatymo projektui, kuris užtikrins tvarią šilumos ūkio sektoriaus plėtrą. Įstatyme numatyti pakeitimai, skatinantys šilumos tiekimo sistemų ilgalaikį planavimą, dekarbonizaciją, efektyvumo didinimą ir motyvacines priemones investicijoms, užtikrinančioms kokybišką šilumos tiekimą.

„Šiuo metu galiojančio Šilumos ūkio įstatymo nuostatos neatliepia pokyčių centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio sektoriuje. Parengtu įstatymo projektu bus mažinama administracinė reguliavimo našta ir užtikrinamas kainos pagrįstumas, motyvuojama veikti efektyviau, diegti inovatyvius sprendimus, integruoti atsinaujinančios energetikos sprendinius šiame sektoriuje, leidžiančius siekti mažiausios šilumos kainos vartotojams“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Įstatymo pakeitimais siekiama praplėsti vietos savivaldos įtaką planuojant šilumos ūkio plėtrą ir investicijas. Savivaldybės turės galimybę ilgesniam laikotarpiui planuoti šilumos ūkio tvarią plėtrą, rengiant dešimties metų šilumos ūkio specialųjį planą.

Įstatymo projektas taip pat spręs atliekinės šilumos supirkimo klausimus ir tobulins šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos teisinį reglamentavimą. Nustatyta atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo tvarka sudarys lankstesnes sąlygas šios šilumos panaudojimui, skatinant šilumos gamybos dekarbonizaciją ir efektyvų vartojimą. Siūloma nustatyti, kad atliekinę šilumą generuojantys asmenys turėtų teisę atliekinę šilumą tiekti į šilumos tiekimo sistemą. Taip būtų skatinamas atliekinės šilumos panaudojimas, prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms technologijoms.

Be to, įstatymo projekte įtvirtinti nauji šilumos kainodaros principai. Nustatytas nepriklausomiems šilumos gamintojams privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymas 5 metų laikotarpiui nuo šilumos reguliuojamos kainodaros taikymo pradžios. Taip pat apibrėžta nauja dalyvavimo šilumos aukcionuose tvarka. Įtvirtinti nauji šilumos kainodaros principai skatins investicijas į inovacijas ir šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, šilumos tiekimo įmonių paslaugų plėtrą bei sudarys nediskriminacinę aplinką visiems tiekiamos šilumos rinkos dalyviams.

Įtvirtinti veiklos kriterijai šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojams užtikrins efektyvesnę veiklą – bus nustatytos atsakomybės, kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už veiklos pažeidimus skyrimo tvarka.

Šilumos ūkio įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Seimui. Seimui pritarus, įstatymas įsigaliotų 2023 m. liepos 1 d.

 
Irmanto Gelūno (BNS) nuotrauka.

Šaltinis: lrv.lt