Naujienos

Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

Naujienos

Data

2023 02 16

Įvertinimas

„Anuomet Lietuvos Respublikos kūrėjus vienijo galinga jėga  – nepriklausomos  valstybės idėja. 1918 metų žygdarbis išgelbėjo mus iš istorijos nebūties ir visam pasauliui įrodė, kad šioje žemėje gyvena drąsūs ir Tėvynę mylintys žmonės.

Vasario 16-osios šviesa kartų kartoms nušvietė kelią į laisvę ir suteikė jėgų priešintis vergovei, kovoti su okupantais. Didelė laisvės kaina. Niekada nepamiršime tų, kurie dėl Tėvynės buvo įkalinti,  ištremti, be gyvybės ženklų nublokšti ant  gatvės grindinio.  

Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo diena beveik sutampa su brutalaus Rusijos karo prieš Ukrainą metinėmis. Tai akivaizdus liudijimas, kad klaikios imperinės užmačios egzistuoja visai šalia, kad laisvė ir nepriklausomybė nėra amžina dovana – šias esmines vertybes privalome saugoti ir ginti visomis išgalėmis. Tik viso pasaulio demokratinių galių vienybė gali užtikrinti pergalę prieš agresorius.         

Vieningai kasdien stenkimės saugios ir stiprios Tėvynės labui. Būkime su Ukraina kartu – iki pergalės.  Nuoširdžiai sveikinu visus su prasminga švente – Vasario 16-ąja“, – sakoma premjerės sveikinime.

Šaltinis: lrv.lt