Naujienos

Ministrė Pirmininkė: Vyriausybė ir toliau skirs didelį dėmesį tam, kad mūsų diaspora jaustųsi visaverte Lietuvos dalimi

Naujienos

Data

2023 11 27

Įvertinimas

Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės pirmininkaujamos Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos posėdyje aptartas pasirengimas kitąmet vyksiančiam referendumui dėl pilietybės išsaugojimo bei Vyriausybės programos įgyvendinimas diasporos politikos srityje. Komisijos posėdyje taip pat dalyvavo kultūros ministras Simonas Kairys, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, kitų ministerijų atstovai.

„Iš žmogaus, laikančio save lietuviu, šio jausmo niekas negali atimti ar jo paneigti. Nors prisidėti prie Lietuvos klestėjimo ir augimo neabejotinai galima ne tik joje būnant, svarbu išsaugoti emocinį ryšį, o kad jis išliktų, Vyriausybė ir toliau skirs didelį dėmesį priemonėms ir paslaugoms, kurios leistų diasporai jaustis visaverte Lietuvos dalimi“, – sakė premjerė I. Šimonytė.

Apžvelgdama Vyriausybės programos įgyvendinimą diasporos politikos srityje, premjerė atkreipė dėmesį, kad daug dėmesio ir toliau bus skiriama vienam iš svarbiausių šios Vyriausybės tikslų – įgyvendinti „Sugrįžtančios Lietuvos“ idėją. Premjerė pasidžiaugė ir padėkojo visiems prisidedantiems už tai, kad diasporos politiką įgyvendinančių valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų bei savivaldybių skaičiaus nuosekliai auga – į programos „Globali Lietuva“ įgyvendinimo veiklas kiekvienais metais įsitraukia vis daugiau institucijų: 2021 m. programą įgyvendino 13 valstybės institucijų, o 2024 m. ją įgyvendins jau 33 valstybės institucijos ir 42 savivaldybės.

Pasak premjerės I. Šimonytės, kitas Lietuvos valstybei ir jos diasporai labai svarbus aspektas – pilietybės išsaugojimo klausimo sprendimas, kuriam būtinas kuo didesnis piliečių informuotumas apie kitąmet įvyksiantį referendumą.

Vyriausybė kartu su kitomis Lietuvos institucijomis jau pradėjo informavimo kampaniją siekdama paskatinti Lietuvos piliečius dalyvauti ir išreikšti savo valią 2024 m. gegužės 12 d. vyksiančiame referendume dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo – pilietybės išsaugojimo klausimo. Posėdyje užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas Komisijos nariams pristatė Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose nuveiktus ir planuojamus darbus rengiantis organizuoti referendumą.

Premjerė pabrėžė ir Lietuvos diasporos pilietinio aktyvumo skatinimo, įtraukimo į pasirengimą valstybės gynimui ir pilietiniam pasipriešinimui svarbą, kvietė Lietuvos diasporą aktyviai tęsti ir didinti paramą Ukrainai.

„Mūsų diaspora taip pat yra ir mūsų valstybės minkštoji galia, todėl labai svarbu, kad ir tose visuomenėse, kurių dalimi ji yra, būtų nuolatos primenama ir padedama suprasti, kokios svarbos yra šis Rusijos karas prieš Ukrainą ir jo baigtis viso demokratinio pasaulio ateičiai“, – sakė I. Šimonytė.

Taip pat posėdyje aptartas lituanistinio švietimo užsienyje įgyvendinimas, sugrįžtantiems bei sugrįžimą planuojantiems Lietuvos piliečiams kylantys iššūkiai, tokie kaip moksleivių integracija į Lietuvos švietimo sistemą, diasporos dalyvavimui Lietuvos gyvenime svarbus konsulinių paslaugų prieinamumo didinimas, kiti lietuvių bendruomenėms užsienyje aktualūs klausimai.

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisiją sudaro į diasporos politikos įgyvendinimą įsitraukusių Lietuvos ministerijų ir įstaigų, diasporos organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vadovai. Komisijos paskirtis – užtikrinti Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis, svarstyti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos diasporos politikos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo.

Šaltinis: lrv.lt