Naujienos

Ministrė Pirmininkė reiškia užuojautą dėl prelato Edmundo Putrimo mirties

Naujienos

Data

2022 11 17

Įvertinimas

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė reiškia užuojautą dėl Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai, ilgamečio Pasaulio lietuvių bendrijos valdybos nario, prelato Edmundo Putrimo netekties.

„Nuoširdžiai užjaučiu prelato Edmundo Putrimo artimuosius, Kanados lietuvius ir visus jo telktos užsienio lietuvių bendruomenės pasaulyje narius, netekusius tarnystei atsidavusios, lietuvybę puoselėjusios asmenybės. Prelato E. Putrimo rūpestį artimu, iniciatyvas prisidedant prie jaunimo ugdymo, jo dėmesingumą kiekvienam, ieškančiam atjautos ir paguodos žodžio, per ilgus aktyvios prelato veiklos metus jautė daugybė lietuvių išeivių bendruomenės narių tiek Kanadoje, tiek kitose jo nuolat lankytose šalyse“, – sakė premjerė I. Šimonytė.

2003 m. prelatas Edmundas Putrimas apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Šaltinis: lrv.lt