Naujienos

Lietuvos ir Kanados Premjerų susitikime pabrėžta transatlantinės vienybės svarba ir dvišalis bendradarbiavimas  

Naujienos

Data

2023 07 10

Įvertinimas

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė antradienį, NATO vadovų susitikimo Vilniuje išvakarėse, susitiko su Kanados Ministru Pirmininku Justinu Trudeau. Lietuvos nacionalinio muziejaus Gedimino pilies bokšte vykusiame susitikime aptarti NATO gynybos ir atgrasymo stiprinimo, paramos Ukrainai ir dvišalio Lietuvos ir Kanados bendradarbiavimo klausimai. Vyriausybės vadovė pasveikino Kanados sprendimą atidaryti Lietuvoje ambasadą, taip dar labiau sustiprinant šalių ryšius. 

„Rusija vykdo karą prieš Ukrainą lygiagrečiai su kova prieš demokratines visuomenes, transatlantinę vienybę ir taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką. Kiek rasime ryžto kolektyvinį NATO saugumą sustiprinsiantiems sprendimams šiame viršūnių susitikime Vilniuje, tiek saugūs galėsime jaustis ateityje. Svarbus ne tik indėlis į mūsų pačių saugumą stiprinant gynybą ir atgrasymą, bet ir tai, kaip atliepsime Ukrainos narystės NATO aspiracijas. Taip pat būtina rasti sprendimą, kad kuo greičiau prie aljanso prisijungtų Švedija“, – sakė premjerė. 

Ministrė Pirmininkė padėkojo J. Trudeau už svarbų Kanados indėlį į Baltijos regiono saugumą, pažymėdama, jog bet kurios Baltijos valstybės saugumo sustiprinimas yra reikšmingas visam regionui ir aljansui. 

Šalių premjerai aptarė regiono saugumo padėtį, pastarųjų įvykių Rusijoje ir Baltarusijoje keliamas grėsmes NATO rytinio flango saugumui, taip pat paramos Ukrainai, įskaitant karinės, tęstinumo ir stiprinimo svarbą. Tvari taika Europoje galės būti pasiekta tik Ukrainai laimėjus karą ir Rusijai pasitraukus iš okupuotų teritorijų bei visiškai nutraukus agresiją ir sulaukus tarptautinio teisingumo už įvykdytus nusikaltimus, pažymėta susitikime. 

Lietuvos ir Kanados Ministrai Pirmininkai pažymėjo priklausomybės nuo autoritarinių režimų išteklių rizikas ir būtinybę glaudesniam demokratijų bendradarbiavimui globaliai. 

Premjerė I. Šimonytė susitikime pabrėžė ekonominio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Kanados svarbą, ypač aukštųjų technologijų ir aukštą pridėtinę vertę kuriančiuose sektoriuose.

„Tikiuosi, kad Kanados ambasados atidarymas Vilniuje prisidės prie tokių ryšių plėtros“, – sakė premjerė.

Kaip pabrėžė premjerė, Kanada yra ne tik patikima Lietuvos sąjungininkė, bet ir bendromis vertybėmis artima šalis – vadovaujamės laisvės, demokratijos, teisės viršenybės bei pagarbos žmogaus teisėms principais, o valstybių istorinį ryšį stiprina tai, jog Kanada niekada nepripažino Lietuvos aneksijos. Tai buvo labai svarbu tiek okupacijoje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, tiek išeiviams, dalis kurių savo namus rado Kanadoje, sakė Vyriausybės vadovė. 

Šaltinis: lrv.lt