Naujienos

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijoje aptarta parama Ukrainai, diasporos politikos įgyvendinimas

Naujienos

Data

2022 12 16

Įvertinimas

Gruodžio 16 d. įvyko Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės pirmininkaujamos Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kurio metu aptarta pažanga diasporos politikos įgyvendinimo srityje ir Lietuvos Respublikos bei Lietuvos diasporos parama Ukrainai.

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi žinodama, kiek daug lietuvių bendruomenės įvairiose šalyse daro, padėdamos Ukrainai, ir galiu tik paprašyti, jog nepavargtume. Turime padėti, kiek objektyviai galime ir tiek, kiek to reikės“, – sakė premjerė I. Šimonytė.

Posėdyje Ministrė Pirmininkė pristatė ir Lietuvos Vyriausybės darbus remiant Ukrainą Rusijos karinės agresijos akivaizdoje, padėkojo diasporai už drąsiai reiškiamą pilietinę poziciją bei teikiamą paramą Ukrainai ir ukrainiečiams. 

Aptariant nuveiktus darbus įgyvendinant Vyriausybės programą diasporos politikos srityje, premjerė I. Šimonytė, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis pristatė XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus diasporai aktualiausiais klausimais: stiprinant lituanistinį švietimą užsienyje, siekiant įtraukti diasporą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą bei įgyvendinant „sugrįžtančios Lietuvos“ idėją. Taip pat posėdyje aptartas pasirengimo referendumui dėl daugybinės pilietybės įteisinimo procesas.

Premjerė pažymėjo, kad ši Vyriausybė toliau didelį dėmes skirs diasporos politikai, sieks stiprinti valstybės ir gausių, plačiai po pasaulį pasklidusių lietuvių bendruomenių ryšį bei kiek įmanoma labiau didinti paslaugų prieinamumą Lietuvos diasporai.

Posėdžio metu užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas pristatė Užsienio reikalų ministerijos parengtą Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022-2030 metams veiksmų plano projektą 2023-2025 m., pabrėžė, kad į jo įgyvendinimą jau įsitraukė 32 valstybės institucijos ir 18 savivaldybių ir sakė, kad jog ateityje šis skaičius turėtų dar didėti.

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisiją sudaro į diasporos politikos įgyvendinimą įsitraukusių Lietuvos Respublikos ministerijų ir įstaigų, diasporos organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vadovai. Jos paskirtis – užtikrinti Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis, svarstyti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos diasporos politikos, Lietuvos diasporos politikos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo.

Šaltinis: lrv.lt