Naujienos

Lietuva ir EBPO steigia unikalią tarptautinę dezinformacijos užkardymo programą

Naujienos

Lietuva, bendradarbiaudama su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir valstybių partnerių vyriausybėmis bei kitų sektorių atstovais, keisis žiniomis ir patirtimi, kaip atpažinti dezinformaciją ir pasirinkti efektyviausius veikimo būdus ir priemones stabdant jos plitimą. Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė ir EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Ulrik Vestergaard Knudsen pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant EBPO ir Lietuvos atsparumo ir kovos su dezinformacija mokymų programą.

„Ilgametė Lietuvos patirtis ir įdirbis valdant tokio pobūdžio grėsmes jau dabar prisideda prie geresnio grėsmių paveikslo supratimo ir didesnio demokratinių valstybių atsparumo. Suvienijus jėgas su EBPO ir sutelkus kitų valstybių patirtis, dar labiau sustiprės programos dalyvių pajėgumai. Lietuva ir toliau visomis išgalėmis prisidės prie kovos su dezinformacija EBPO ir kituose formatuose“, – teigė Vyriausybės kanclerė G. Balčytytė.

„Nuolatinė Lietuvos parama sustiprins mūsų abipuses pastangas sprendžiant kai kurias aktualiausias šių laikų problemas ir padės didinti institucijų ir visuomenės atsparumą dezinformacijai bei kitoms užsienio kišimosi formoms. Ši Lietuvos iniciatyva yra savalaikis, svarbus ir konstruktyvus indėlis. Lietuva yra svarbi EBPO partnerė šioje srityje, todėl dėkoju Lietuvai už jos nuolatinę paramą dalijantis patirtimi su EBPO narėmis ir šalimis partnerėmis bei stiprinant jų gebėjimus“, – sakė U. V. Knudsen.

Programos vykdymą užtikrins Lietuvos administruojamas virtualus kompetencijų centras, kuriame EBPO ir kitų Europos, Azijos, Lotynų Amerikos ir Afrikos šalių ekspertams vyks mokymai, seminarai, siekiant apsisaugoti nuo šalių agresorių kišimosi į demokratinius procesus bei dalintis gerąja praktika kovos su dezinformacija srityje.

Pasirašius susitarimą, iš Lietuvos pusės jo vykdytoju paskirtas Nacionalinis krizių valdymo centras užtikrins šios veiklos administravimą, telks ekspertizę, rengs mokymus ir seminarus. Iš savo pusės EBPO indikuos potencialias mokymų sritis, EBPO ir organizacijai nepriklausančių valstybių ekspertams siūlys galimybę programos rėmuose gilinti savo žinias ir kompetencijas, apibendrins mokymų programos metu išmoktas pamokas ir atsižvelgiant į tai imsis tolimesnių veiksmų. 

Lietuva yra aktyvi EBPO narė. Viena iš mūsų šalies veiklos šioje organizacijoje krypčių – patirties perdavimas stiprinant atsparumą ir kovojant su dezinformacija. Antai šių metų kovo 4 d. EBPO pristatė geriausių praktikų apžvalgą ir pasiūlė sistemą, padedančią formuoti politinį atsaką atsparumo dezinformacijai ir informacijos vientisumo stiprinimo srityse. Ją rengė EBPO narių Vyriausybių atsako į dezinformaciją ekspertų grupė, kurios viena steigėjų yra Lietuva.

Šaltinis: lrv.lt