Naujienos

Finansų ministerija pristato savivaldybių finansinio savarankiškumo reformą

Naujienos

Data

2022 10 26

Įvertinimas

Ateinančiais metais savivaldybėms bus suteikiamos platesnės galimybės investuoti ir įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamus projektus, užtikrinamas lankstesnis skolinimasis ir ekonominio savarankiškumo stiprinimas. Tai numatyta Finansų ministerijos teikiamame Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimo projekte, kuriam šiandien pritarė Vyriausybė.

„Prasidedant naujai ES investavimo perspektyvai, siūlome sudaryti savivaldybėms galimybę lanksčiau skolintis, užtikrinti efektyvesnį investicijų patekimą į ekonomiką ir įgyvendinti nusimatytus projektus. Turint omenyje išliekantį neapibrėžtumą ir numatomą ekonominį lėtėjimą, efektyvus ir nenutrūkstamas investicijų įgyvendinimas yra vienas iš ekonomikos skatinimo variklių. Todėl mūsų siūlomi sprendimai ne tik prisidės prie savivaldos, bet ir prie bendro ekonomikos stiprinimo, apjungiant tiek naujas galimybes, tiek ir fiskalinio tvarumo užtikrinimą“, – pažymėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) pateikus rekomendacijas Lietuvai – stiprinti savivaldybių finansinį nepriklausomumą, praplėsti investavimo galimybes, išlaikant balansą tarp tvarumo ir lankstumo, – intensyviai dirbta ieškant sprendimų rekomendacijų įgyvendinimui. Pasitelkta ir dvišalė Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Vyriausybės komisija. Vyriausybei pateiktas Finansų ministerijos siūlomas projektas sujungia procese gimusius sprendimus ir didžiąja dalimi atliepia Prezidento pateiktus pasiūlymus.

Finansų ministerijos pateiktame įstatymo projekte numatoma praplėsti Lietuvos savivaldybių galimybes savarankiškai įgyvendinti investicinius projektus, bendrai finansuojamus ES ir kitos tarptautinės paramos lėšomis. Prasidedant naujam ES investicijų įgyvendinimo laikotarpiui, tokia galimybė savivaldybėms suteiks papildomą postūmį įgyvendinti reikiamus projektus. Kartu sudaroma galimybė per kelerius metus sukaupti lėšas reikšmingesniems investiciniams projektams, t.y. sudaromos didesnės daugiamečio biudžeto planavimo galimybės.

Drauge projekte numatoma skolos ir garantijų limitų laikymąsi skaičiuoti naudojant ne tik gyventojų pajamų mokesčio pajamas, bet nuo visų savarankiškų savivaldybės pajamų. Skolos ir garantijų limitai nekeičiami, tačiau perkeliami iš kasmetinio biudžeto rodiklių įstatymo į konstitucinį įstatymą.

Taip pat siūloma atsisakyti perteklinio savivaldybių fiskalinės drausmės reguliavimo dėl trumpalaikių įsiskolinimų ribojimo, kartu numatant būtinybę ištaisyti susidariusius fiskalinės drausmės pažeidimus, nuokrypį nuo balanso kompensuojant per ateinančius ketverius metus.

Siūlomiems įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas.

Šaltinis: lrv.lt