Naujienos

Finalizuojamos plataus rato diskusijos dėl krašto apsaugos finansavimo poreikių

Naujienos

Vyriausybėje įvyko trečiasis Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės inicijuotas pasitarimas dėl Lietuvos gynybos finansavimo, kuriame pristatyti konsultacinių diskusijų su socialiniais partneriais rezultatai ir aptarti galimi sprendiniai, siekiant užtikrinti tinkamą finansavimą šalies atgrasymo ir gynybos pajėgumų stiprinimui.

Plataus rato diskusijoje Vyriausybėje dalyvavo nacionalinį susitarimą dėl gynybos pasirašiusių parlamentinių partijų lyderiai, susijusių ministerijų ir Seimo komitetų vadovai, Prezidentūros, nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslą ir profesines sąjungas atstovaujantys Trišalės tarybos nariai.

Susitikime pristatyti Finansų ministerijos moderuotų konsultacinių diskusijų su verslo, profsąjungų ir NVO atstovais rezultatai pagal galimų sprendinių krašto apsaugos finansavimui priimtinumą socialiniams partneriams.

Atsižvelgdama į juos ir į kitus iki šiol vykusiuose pasitarimuose išsakytus pastebėjimus ir siūlymus, Vyriausybė teiks parengtus konkrečius siūlymus Seimui, iki tol Finansų ministerijai paruošus specialaus fondo krašto apsaugos finansavimo lėšoms įstatymo projektą.

Ministrė Pirmininkė išsakė padėką visiems dalyvavusiems diskusijose, skirtose bendram didesnio Lietuvos saugumo tikslui.

Taip pat šiame pasitarime krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas pristatė laike patikslintus gynybos stiprinimo ambicijų įgyvendinimo prioritetus ir jiems reikalingo finansavimo poreikius 2025-2030 m.

Šaltinis: lrv.lt