Naujienos

Duomenys apie Lietuvos viešąją politiką ir jos istoriją prikelti naujam gyvenimui Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Naujienos

Data

2023 06 23

Įvertinimas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotrauka

Šiandien, birželio 23 d., Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (LNMMB) strateginio valdymo sistemos dalyviams, mokslo atstovams ir visuomenei buvo pristatyta neseniai sukurta Analitinės informacijos biblioteka (AIB). Per LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portalą ibiblioteka.lt prieinamoje AIB viešajai prieigai pateikiama Lietuvoje ir apie Lietuvą per pastarąjį ketvirtį amžiaus (1998-2023 m.) sukurtų apie 1700 viešosios politikos vertinimų, tyrimų ir kitokių analitinių ataskaitų.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius profesorius Renaldas Gudauskas pažymėjo, kad Analitinės informacijos biblioteka reikšmingai papildo LIBIS aprėptį ir galimybes ir taip sustiprina nacionalinės bibliotekos taip pat kaip parlamentinės bibliotekos statusą.

„Analitinės informacijos biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, kaip jos kultūros paveldo dalis, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo formuojant viešąją politiką ir išsaugojimo ateities kartoms tikslu per vieno langelio prieigą. Nors dabar ir įstatymas įpareigoja į ateitį kaupti ir per amžinuosius žinių apie Lietuvą namus – Lietuvos nacionalinę biblioteką – viešajai prieigai pateikti visus įrodymus apie Lietuvos viešąją politiką, noras tai daryti turėtų kilti iš vidinio susivokimo, kad kasdieniu darbu rašome istoriją, kuri turi būti fiksuojama realiu laiku, o ne tik fragmentais atrandama po kelių dešimčių metų archeologinių tyrimų metu“, – pristatymą sveikindamas sakė Ministrės Pirmininkės patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais Darius Žeruolis.  

AIB yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdoma visiems prieinama, nemokama platforma, skirta įrodymais pagrįstos viešosios politikos formavimui.

„Analitinės informacijos biblioteką surinko Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, o Vyriausybės kanceliarija talkino surinkti kai kuriuos institucijų užsakymu atliktus, bet iki šiol viešai nepaskelbtus arba per interneto svetainių atnaujinimo pervartas pamestus vertinimus, tyrimus ir kitą svarbią analitinę informaciją. Ji atsirado tik institucinio bendradarbiavimo dėka“, – pažymėjo STRATA direktorė Agnė Vilkončiūtė.

Analitinės informacijos bibliotekoje skaitmeniniu formatu renkami visi valstybės finansuojamų viešajame valdyme pritaikomų tyrimų ir vertinimų ataskaitos, tad šis įrankis padeda atverti svarbius duomenis visai visuomenei. Tačiau visų pirma jis yra skirtas viešojo valdymo dalyviams – politikams, ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų įstaigų darbuotojams – tiems, kurie priima viešojo valdymo sprendimus. Vienoje vietoje talpinami darbai padės taupyti viešuosius resursus, nekartojant jau atliktų tyrimų ir pasinaudojant sukauptais duomenimis bei įžvalgomis. Taip pat tikimasi, kad dėl viešo užsakomųjų tyrimų ataskaitų skelbimo turėtų gerėti jų kokybė. Lietuvos Vyriausybės patvirtinta strateginio valdymo metodika įpareigoja valstybės institucijas kaupti analitinius duomenis ir jais dalintis.

AIB plėtra ateityje galima bendradarbiaujant įvairioms institucijoms, ugdant naujus analitinės informacijos dalinimosi ir naudojimo įpročius. Numatoma, kad ją kasmet papildys apie 100 vnt. viešosios politikos vertinimų, tyrimų ir kitų analitinių ataskaitų. Taip pat numatoma iš užmaršties prikelti kai kuriuos svarbius rinkinius – Lietuvos mokslo tarybos administruojamų reikšminių viešosios politikos tyrimų rinkinį, Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu rengtų studijų archyvą, Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) studijų ir vertinimų rinkinį ir kitas viešai iki šiol dar neskelbtas ataskaitas.

Renginyje taip pat buvo pristatytas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA), kuriame kaupiami reprezentatyvių Lietuvos gyventojų apklausų pirminiai duomenys. Šį archyvą galima rasti internetiniame puslapyje https://lida.dataverse.lt/, jame yra sukaupta virš 300 apklausų pirminių duomenų rinkinių.

Dr. Ainė Ramonaitė ir Dr. Vaidas Morkevičius taip pat pristatė rekomendacijas dėl reprezentatyvių šalies gyventojų apklausų atlikimo bei gaires, kai reprezentatyvios apklausos yra užsakomos viešųjų pirkimų būdu. Šių pranešimų skaidrės pridedamos1), o išsami studija apie tai yra skelbiama čia.

Analitinės informacijos biblioteka galima naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos internetiniame puslapyje: https://ibiblioteka.lt/metis/. Pasirinkus nuorodą „Detalioji paieška“, skiltyje „Bibliotekos duomenys“ reikia pasirinkti „Analitinės informacijos biblioteką“. Norint susiaurinti paiešką, galima naudoti raktinius žodžius arba toliau ieškoti pagal užsakovą, tyrimo ataskaitos autorių, viešojo valdymo sritį ir kitus požymius.

Turintieji pasiūlymų dėl AIB papildymo svarbiomis tyrimų ir vertinimų ataskaitomis yra kviečiami juos pateikti Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Veiklos valdymo grupės vyr. politikos analitikei Daliai Jacikevičei (el. paštu [email protected], tel. +370607 85 990). Į ją taip pat galima kreiptis kilus klausimams dėl naudojimosi biblioteka.

Papildomos informacijos apie renginio eigą galima taip pat rasti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime spaudai.

Įrodymais grįsto viešojo valdymo kultūros stiprinimas ir duomenų atvėrimas viešam naudojimui yra svarbus XVIII-osios Vyriausybės programinis įsipareigojimas.

1) Dr. Vaidas Morkevičius, Viešosios nuomonės apklausų deponavimas į Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvą (LiDA).

Prof. dr. Ainė Ramonaitė, doc. dr. Rūta Žiliukaitė, Rekomendacijos dėl reprezentatyvių šalies gyventojų apklausų atlikimo (LIST).

Dr. Vaidas Morkevičius, Techninių specifikacijų, užsakant apklausas viešųjų pirkimų būdu, rengimo gairės.

Šaltinis: lrv.lt