Naujienos

Baltijos šalių Premjerės Vilniuje aptarė saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, infrastruktūros projektų pažangą

Naujienos

Pirmadienį Vilniuje, Sapiegų rūmuose, įvyko Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) formato Ministrių Pirmininkių susitikimas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerės Ingrida Šimonytė, Evika Silina ir Kaja Kallas aptarė saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, ES darbotvarkės ir pasirengimo NATO viršūnių susitikimui Vašingtone klausimus, bendrų infrastruktūros projektų pažangą, kitas aktualias temas.

„Dėkoju kolegėms Kajai ir Evikai už apsilankymą Vilniuje, nuolatinį glaudų ryšį ir bendradarbiavimą Baltijos šalių vienybės ir tarpusavio supratimo dvasioje. Visi kartu kaip vienas esame ir liksime solidarūs su Ukraina iki jos pergalės, visomis išgalėmis, nes nuo to priklauso ir mūsų pačių saugumas. Džiaugiuosi, kad mus jungia ir sutampantys požiūriai dėl ES šeimos stiprinimo ir plėtros, o taip pat sutarimas dėl būtinybės kuo sparčiau įgyvendinti bendrus Baltijos šalių infrastruktūros projektus. Toks susitelkimas – didelė vertybė ir mūsų jėga“, – sakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybių vadovės išreiškė būtinybę ir toliau didinti spaudimą Rusijai ir agresijoje prieš Ukrainą bendrininkaujantiems režimams, įskaitant ir sankcijomis. Ypač svarbu – sankcijomis įšaldytų ir imobilizuotų Rusijos lėšų panaudojimas Ukrainos atstatymo ir atsigavimo tikslams. Tai, kad sankcijos veikia, rodo Rusijos ekonomikos rodikliai, kalbėta susitikime.

Būtina sutelkti pastangas mūsų regione, ES ir už jos ribų, kad gebėtume efektyviai užkirsti kelią sankcijų apėjimui, akcentavo Lietuvos premjerė. Plečiamas Baltijos šalių ir regiono kaimynių bendradarbiavimas šioje srityje muitinių lygmeniu – sektinas lyderystės pavyzdys.

Baltijos šalių prioritetai būsimame NATO viršūnių susitikime Vašingtone – regioninių gynybos planų įgyvendinimas pagal visus kriterijus ir Aljanso narių gynybos finansavimo didinimas. 2 proc. nuo BVP gynybai turi tapti minimalia riba, pažymėta susitikime, ir Baltijos šalys savo pavyzdžiu rodo tvirtą įsipareigojimą kolektyviniam saugumui. Turime realiai priartinti Ukrainą prie narystės NATO, sakė I. Šimonytė, ir Vašingtono viršūnių susitikimas yra proga pasiųsti svarbų signalą tiek besiginančiai ir mus ginančiai Ukrainai, tiek agresorei Rusijai.

Narystės ES 20-metį mininčių Baltijos šalių premjerės taip pat aptarė ES darbotvarkės, tarp jų ir Bendrijos plėtros, klausimus. Kaip teigė Lietuvos premjerė, turime ne tik didžiuotis savo sėkme, bet ir ginti ją lemiančias pamatines vertybes, daryti viską, kad ši sėkmės erdvė plėstųsi.

Privalome pradėti realias derybas dėl narystės ES su Ukraina ir Moldova dar šį pusmetį, sakė I. Šimonytė, vykdydami savo pažadą šių šalių žmonėms bei išnaudodami šį istorinį momentą sustiprinti ES.

Susitikime aptartas ir bendrų infrastruktūros projektų progresas bei suplanuoti darbai – Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentine Europa iki 2025 m. bei „Rail Baltica“ projektas, kurį numatoma įgyvendinti iki 2030 m.

„Mūsų regioniniai infrastruktūros projektai labai ženkliai prisideda prie ES Žaliosios darbotvarkės, o tuo pačiu užtikrina mūsų nepriklausomumą ir saugumą“, – sakė I. Šimonytė.

Šaltinis: lrv.lt