Naujienos

Vyriausybės kanclerė susitiko su Prancūzijos pareigūnais, atsakingais už gynybą, nacionalinį saugumą ir krizių valdymą

Naujienos

Data

2023 06 14

Įvertinimas

Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė savo darbo vizitą Paryžiuje tęsė susitikdama su Prancūzijos generalinio sekretoriaus, atsakingo už gynybą ir nacionalinį saugumą, pavaduotoju generolu Vincentu Cousinu ir šalies Užsienio reikalų ministerijos Krizių ir paramos centro direktoriumi Stéphane‘u Romatetu.

Antradienį Vyriausybės kanclerė taip pat susitiko su „France Stratégie“ – Prancūzijos Vyriausybės strateginių konsultacijų centro – vadovu, generaliniu komisaru Gilles de Margerie.

Susitikimuose su Prancūzijos pareigūnais, atsakingais už gynybą, nacionalinį saugumą ir krizių valdymą pasidalyta šalių krizių valdymo patirtimis, daug dėmesio skirta kovai su dezinformacija, taip pat kibernetinėms ir hibridinėms grėsmėms.

„Autoritariniams režimams intensyviai naudojant dezinformaciją, instrumentalizuojant migraciją ar kitas sritis demokratinių partnerių bendradarbiavimas ir dalijimasis gerosiomis patirtimis yra ypač svarbus“, – sakė G. Balčytytė.

Vyriausybės kanclerės teigimu, su dezinformacija ir propaganda Lietuva kovoja ne vienus metus ir ne tik Rusijos karo Ukrainoje kontekste. Ilgametė Lietuvos patirtis didinant visuomenės atsparumą dezinformacijai gali būti naudinga pasauliniu lygiu pabrėžiant Rusijai taikomų sankcijų reikalingumą.

Prancūzijos pareigūnams pristatytas didelį atgarsį Lietuvoje sukėlęs „Facebook“ ir kai kurių kitų socialinių tinklų netinkamas turinio moderavimo taisyklių taikymas, blokuojant proukrainietiškus komentarus ir profilius. Aptartas tolesnis bendradarbiavimas, leisiantis aštriau kelti šias problemas bendraminčių šalių ir Europos Sąjungos lygiu.

Kanclerė akcentavo, kad būtina didinti atsparumą įvairiais kanalais Rusijos skleidžiamai dezinformacijai ne tik Europoje, bet ir Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Vakarų Balkanuose, kituose Kremliaus propagandai paveikiuose regionuose bei tokiose šalyse kaip Moldova, kurios pačios prašo pagalbos hibridiniame kare.

Susitikime su Krizių ir paramos centro vadovais G. Balčytytė kalbėjo apie hibridines grėsmes, stichines nelaimes ir pandemijas, kurios paprastai paliečia daugelį sektorių. Jos išryškina motyvuotų bei laiku pateiktais duomenimis pagrįstų pasirengimo krizėms modelių ir schemų poreikį.

Vyriausybės kanclerė pristatė Lietuvoje įkurtą Nacionalinį krizių valdymo centrą, kuris leido žengti itin svarbus žingsnis didinant Lietuvos daugiamačių ir tarpsektorinių krizių prevencijos ir valdymo pajėgumus. Prancūzijos pareigūnai pasidalino šios šalies institucine patirtimi krizinių ir ekstremalių situacijų prevencijos bei valdymo srityje.

Aptarti Prancūzijos Krizių ir paramos centro gebėjimai tiek teikti humanitarinę pagalbą nelaimių atvejais, tiek rūpintis į kritines situacijas patekusiais Prancūzijos piliečiais. Šie gebėjimai yra itin dideli, kadangi Prancūzija turi išplėtotą diplomatinių atstovybių tinklą, istoriškai susiklosčiusius intensyvius ekonominius ir kultūrinius ryšius bei dideles piliečių bendruomenes.

G. Balčytytė susitikime padėkojo Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos Krizių ir paramos centro direktoriui už pagalbą grąžinant Lietuvos Respublikos piliečius, kai prasidėjus COVID-19 epidemijai buvo užveriamos sienos, uždaromi oro uostai. Tai buvo puikaus šalių bendradarbiavimo pavyzdys.

Susitikime sutarta užmegzti darbinius santykius tarp Nacionalinio krizių valdymo centro ir Prancūzijos kolegų, kad kritinėmis situacijomis būtų užtikrintas apsikeitimas reikšminga informacija, koordinuojami veiksmai bei pasinaudota Prancūzijos ir Lietuvos gebėjimais skirtingose šalyse.

Susitikime su „France Stratégie“ atstovais apsikeista abiejų šalių patirtimis pasitelkiant mokslinius tyrimus ir duomenis priimant svarbiausius vyriausybių sprendimus. Prancūzijos Vyriausybės strateginių konsultacijų centro vadovas pristatė institucijos įdirbį modeliuojant šalies žaliosios transformacijos sprendinius, įtraukiant visuomenę į prasmingus debatus apie jos kainą ir būtinybę. Sutarta dėl tolesnio plataus šalių bendradarbiavimo.

Šaltinis: lrv.lt