Naujienos

Vyriausybė teikia teisėkūros planą Seimo pavasario sesijai

Naujienos

Šiandien Vyriausybė patvirtino Seimo pavasario sesijai siūlomų svarstyti teisės aktų projektų sąrašą, kuriame iš viso 89 iniciatyvos.

35 įstatymų projektai jau yra registruoti Seime, 54 projektai bus parengti ir Seimui pateikti sesijos metu.

Ir šioje Seimo sesijoje išlaikomas tas pats prioritetas – šalies saugumo stiprinimas. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, Vyriausybės parengtais įstatymų keitimais bus siūloma didinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus, įteisinti naują kibernetinio saugumo modelį. Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą, bus siūloma svarstyti Vyriausybės pateiktus pakeitimus dėl ribojamųjų priemonių Rusijos ir Baltarusijos piliečiams pratęsimo.

Bus grįžtama prie diskusijų dėl Seime jau registruotų svarbių įstatymų paketų, tokių kaip šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sistemos tobulinimo, pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos stiprinimo, krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos.

Svarbi Lietuvos saugumo dedamoji – energetinė nepriklausomybė. Nacionaline energetinės nepriklausomybės darbotvarke, kuri Seimą pasieks pavasarį, bus siekiama užfiksuoti naujus, dar ambicingesnius Lietuvos energetikos tikslus – iki 2050 m. pasigaminti 100 proc. švarios energijos ir tapti visiškai energetiškai nepriklausoma valstybe, kartu užtikrinant energijos išteklių prieinamumą vartotojams, saugią ir patikimą energetikos infrastruktūrą bei sukuriant naują energetikos pramonę Lietuvoje.

Atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio kainų svyravimus energijos išteklių rinkose ir siekiant kuo palankesnių sąlygų vartotojams, planuojama parengti įstatymo projektą, leisiantį Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, esant objektyvioms aplinkybėms, lanksčiau (dažniau nei kartą į pusmetį) perskaičiuoti tarifus buitiniams energijos vartotojams.

Verslui aktualiais Viešojo administravimo įstatymo pakeitimais numatoma šalinti kliūtis licencijų gavimui per atstumą ir mažinti perteklinę priežiūros naštą sąžiningai veikiantiems verslams.

Vyriausybė teiks su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma numatyti realią pasirinkimo galimybę tarp fiksuotų ir kintamų palūkanų normų būsto pirkėjams.

Seimui taip pat bus teikiami Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama stiprinti probleminių lošėjų apsaugą, įtvirtinant pareigą lošimų organizatoriams taikyti atsakingo lošimo priemones, ir sugriežtinti atsakomybę už lošimo bendrovių padarytus nusižengimus.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais, kurie Seimą pasieks balandį, keliamas tikslas sustiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, efektyvinti tokiais atvejais teikiamą specializuotą pagalbą ir užkirsti kelią šio pobūdžio nusikaltimus padariusiems asmenims vykdyti profesinę veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais.

Daugiau atvirumo ir skaidrumo numatančiais Politinių organizacijų įstatymo pakeitimais, šiuos priėmus, būtų įtvirtinama žurnalistų teisė neatlygintinai gauti aktualius ir istorinius duomenis apie politinių organizacijų narius iš Politinių organizacijų narių registro.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimais siekiama sustiprinti atgrasymo priemones neatsakingam vairavimui – siūloma numatyti griežtesnę vairuotojų atsakomybę už pavojingą vairavimą ir apribojimus gauti administracines paslaugas asmenims, piktybiškai nemokantiems baudų.

Parlamentui taip pat siūlomi toliau svarstyti pakeitimai dėl finansinių paskatų pirmą būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, efektyvesnio keleivių pavėžėjimo sektoriaus reguliavimo ir saugumo bei paslaugų kokybės užtikrinimo, planuojama pristatyti ir daug kitų įstatymų pakeitimų, sprendžiančių aktualias viešosios politikos problemas ir nukreiptų į veiksmingą sprendinių įgyvendinimą.

Su visu Vyriausybės Seimui siūlomu svarstyti įstatymų projektų sąrašu galima susipažinti čia.

Šaltinis: lrv.lt