Naujienos

Vyriausybė pritarė mobilizacijos sistemos tobulinimui

Naujienos

Vyriausybė pritarė  Krašto apsaugos ministerijos pateiktam  Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimo ir papildymo projektui, kuriuo siekiama plėsti civilinei mobilizacijos institucijai (CMI) pavaldaus subjekto sąvoką, sukurti automatizuotą civilinio mobilizacinio personalo rezervo (CMPR) apskaitos sistemą bei didinti visuomenės žinojimą apie mobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (PŠP) ir pilietinį pasipriešinimą.

Įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas siūlo praplėsti CMI pavaldaus subjekto sąvoką, kuri į mobilizacijos sistemą įtrauktų ne tik tiesiogiai, bet ir netiesiogiai per kitus juridinius asmenis kontroliuojamus subjektus, pvz., tokius, kaip AB „Ignitis gamyba“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ar pan., kurie yra būtini gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų užtikrinimui ir CMI paskirtų valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymui, tokių kaip elektros energijos, gamtinių dujų ir naftos produktų tiekimo veiklos tęstinumo, infrastruktūros funkcionavimo užtikrinimas. Tokiu būdu, priėmus įstatymo pataisas, ir per kitus juridinius asmenis kontroliuojamos įmonės ar įstaigos, dalyvaujančios gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdyme, taip pat taptų CMI pavadžiu subjektu.

Taip pat įstatymo pakeitimai numatytų galimybę sukurti integralią automatizuotą Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sistemos sudarymo ir apskaitos sistemą.  Tam tikslui siūloma panaudoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą, kurioje darbdaviai, teikdami duomenis apie savo darbuotojus, pažymėtų jų priklausymą CMPR. Ši informacija būtų automatiškai perduodama į Krašto apsaugos informacinę sistemą, kurią savo ruožtu matytų ir Karo prievolės komplektavimo tarnyba bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

Tuo pačiu siekiama didinti visuomenės žinojimą apie mobilizaciją, priimančiosios šalies paramą, pilietinį pasipriešinimą. Todėl visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams išklausyti mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo mokymus taptų privaloma, o kitiems piliečiams, norintiems įgyti žinių neginkluoto pilietinio pasipriešinimo tema, tokios galimybės būtų sudarytos išklausant mokymų kursą.  

Įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas taip pat numato ir teisinio reguliavimo, susijusio su mobilizacinių ir PŠP sutarčių sudarymu pokyčius.

Šaltinis: lrv.lt