Naujienos

Viešojo valdymo agentūra taps Vyriausybės įstaiga

Naujienos

Data

2023 08 30

Įvertinimas

Tęsiant valstybės tarnybos pertvarką, svarbia jos įgyvendinimo ir kokybiškai naujo viešojo administravimo sektoriaus dalimi būsianti Viešojo valdymo agentūra (VVA) tampa Vyriausybės įstaiga. Atsižvelgiant į VVA numatytų atsakomybių apimtį ir svarbą, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė šios agentūros pavaldumo pakeitimui nuo spalio 1-osios – iki šiol ji buvo įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos.

„Viešojo valdymo agentūrai valstybės tarnybos reformos procese ir reformos tikslų įgyvendinime patikėtas ypač svarbus vaidmuo. Jau nuo kitų metų pradžios VVA turės padėti įgyvendinti esminius pokyčius stiprinant valstybės tarnybos profesionalumą, jos atlygio konkurencingumą, vadovų ir tarnautojų kompetencijų ugdymą – šiems ir kitiems su reforma susijusiems uždaviniams svarbu pradėti ruoštis dabar“, – sakė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

VVA pavaldumo pakeitimas atitinka ir gerąją užsienio valstybių (Latvija, Estija, Airija) praktiką šioje srityje.  

Kaip Vyriausybės įstaiga, VVA galės ne tik įgyvendinti pavestas funkcijas, bet ir dalyvaus formuojant politiką viešojo administravimo, valstybės tarnybos, viešųjų įstaigų, darbo santykių ir darbo apmokėjimo srityse, kaip sutelktas kompetencijų centras padės įstaigoms žmogiškųjų išteklių valdysenoje, gerinant viešojo valdymo sektoriaus reputaciją ir stiprinant jo konkurencingumą.

Siekiant tinkamai pasiruošti įgyvendinti valstybės tarnybos pokyčius, kurie įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.,  VVA pradės veikti kaip Vyriausybės įstaiga nuo 2023 m. spalio 1 d.

Šaltinis: lrv.lt