Naujienos

Stiprinamas strateginių valstybės įmonių atsparumas grėsmėms

Naujienos

Data

2023 05 04

Įvertinimas

Gegužės 4 d. Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinio krizių valdymo centro (toliau – NKVC) iniciatyva įvyko konsultacijos dėl valstybės įmonių atsparumo grėsmėms nacionaliniam saugumui stiprinimo. Atsižvelgiant į jas bus kuriama valstybės įmonių atsparumo grėsmėms nacionaliniam saugumui stiprinimo sistema, kurios rėmuose bus tobulinami valstybės institucijų ir valstybės įmonių grėsmių prevencijos priemonių planai ir procedūros, bus keičiamasi gerąja praktika.

Susitikime NKVC, Energetikos, Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, joms pavaldžių valstybės įmonių bei Valstybės saugumo departamento atstovai aptarė valstybės įmonių veikloje kylančias grėsmes bei rizikas, šiuo metu veikiančias procedūras ir galimus žingsnius jas tobulinant, pasidalijo gerąja institucine patirtimi.

„Valstybės įmonių atsparumo grėsmėms nacionaliniam saugumui užtikrinimas yra kompleksinis, įvairių institucijų įsitraukimo ir kompetencijų pasitelkimo reikalaujantis veiksmas. Šią veiksmų sinergiją sieksime užtikrinti šiame formate ir paremsime Vyriausybinės Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbą. Tuo pačiu reikia pažymėti, kad įmonių vadovų iniciatyva ir atsakomybė keliant ir sprendžiant minėtus nacionalinio saugumo klausimus yra kritiškai svarbi“, – teigė susitikimui pirmininkavęs Vyriausybės kanclerės pavaduotojas, NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas. 

Aptariant valstybės įmonių atsparumo grėsmėms nacionaliniam saugumui stiprinimą taip pat pažymėta koordinuoto rizikų valdymo, bendrų saugos vertinimo standartų ir kriterijų svarba, institucinių gebėjimų atremti grėsmes tobulinimas.

Šaltinis: lrv.lt