Naujienos

Politinių organizacijų narių duomenys žurnalistams bus suteikti neatlygintinai

Naujienos

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui įtvirtinti teisę žurnalistams neatlygintinai gauti aktualius ir istorinius politinių organizacijų narių duomenis iš Politinių organizacijų narių registro informacinės sistemos.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, ši iniciatyva suteiks galimybę žurnalistams užtikrinti viešojo intereso – visuomenės informavimo – tinkamą įgyvendinimą. Gavę šiuos duomenis žurnalistai galės prisidėti prie korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo ar neteisėto praturtėjimo atvejų atskleidimo.

Žiniasklaidos atstovai tokius duomenis gaus Visuomenės informavimo įstatymo nustatytomis sąlygomis. 

Žurnalistams būtų teikiami išrašai apie politinės organizacijos narius, įskaitant ir istorinius duomenis, išskyrus fizinio asmens kodą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir duomenis apie fizinio asmens neveiksnumą politinės veiklos srityje arba civilinio veiksnumo apribojimą politinės veiklos srityje. 

Taip pat nauju reglamentavimu siūloma sureguliuoti atvejus, kai politinės organizacijos siekia dalyvauti kitų juridinių asmenų steigime ir veikloje bei detalizuoti kompetentingas valstybės institucijas, į kurias Teisingumo ministerija turėtų teisę kreiptis, jei kiltų pagrįstų įtarimų dėl politinės organizacijos, jos valdymo organų narių pateiktų duomenų tikrumo, tikslų, uždavinių, veiklos būdų galimo prieštaravimo Konstitucijai, Politinių organizacijų įstatymui ir kitiems teisės aktams.

Numatoma, kad Politinių organizacijų narių registro informacinė sistema pradės veikti 2025 m. liepos 1 d.

Šiems siūlymams dar turės pritarti Seimas. 

Šaltinis: lrv.lt