Naujienos

Nacionalinio saugumo komisija pritarė Nacionalinės darbotvarkės dėl pilietinio pasipriešinimo strategijos įgyvendinimo plano projektui

Naujienos

Data

2023 08 23

Įvertinimas

Trečiadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK) pritarė posėdyje svarstytam Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ 2023–2025 m. įgyvendinimo plano projektui.

Priimtu sprendimu siūloma Krašto apsaugos ministerijai šį projektą teikti Vyriausybei, o kiekvienai Planą įgyvendinančiai institucijai – pasirengti ir pasitvirtinti detalius įgyvendinimo planus.

Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti tinkamą visuomenės ir institucijų įsitraukimą rengiantis pilietiniam pasipriešinimui, sustiprinti visuomenės atsparumą, pilietinę valią pasipriešinimui ir tam reikalingas žinias bei įgūdžius. Atsižvelgiant į Nacionalinės darbotvarkės trukmę (2022-2035 m.), jos įgyvendinimas bus organizuojamas trimis etapais.

2023-2025 m. laikotarpiu numatoma įgyvendinti daugiau kaip 40 priemonių, padėsiančių sustiprinti visuomenės švietimą apie saugumo grėsmes, įtraukiant visas visuomenės grupes, taip pat sustiprinti mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo, civilinės saugos mokymus, institucijų bendradarbiavimą su visuomene.

Numatoma, kad įgyvendinus planą daugiau kaip pusė šalies gyventojų bus nusiteikę priešintis taikiomis priemonėmis arba ginklu ir žinos, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų atvejais, taip pat bus sukurta internetinė mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo mokymų platforma, prieinama visiems piliečiams, daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų įgis pilietinio pasipriešinimo žinių, bus užtikrintas privalomas mokinių švietimas gynybos klausimais, bus įsteigta Pilietinio pasipriešinimo taryba – tvaraus bendradarbiavimo su visuomene mechanizmas.

NSK taip pat svarstė ribojimų siūlymus dėl su slapta informacija dirbančių Lietuvos valstybės tarnautojų, statutinių pareigūnų, karių bei kitų leidimus su tokia informacija turinčių Lietuvos piliečių vykimo į Rusiją ir Baltarusiją, atsižvelgiant į padidėjusią riziką šiems asmenims tapti priešiškų šalių tarnybų taikiniu. Klausimas bus svarstomas artimiausiame posėdyje, papildomai įvertinus teisinio reglamentavimo galimybes.

Šaltinis: lrv.lt