Naujienos

Lietuvos narystės ES ir NATO 20-mečiui skirti renginiai primins valstybės pažangos kelią ir pasiekimus

Naujienos

2024-ųjų pavasarį minėsiant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO dvidešimtmečio sukaktis, visus šiuos metus vyks renginiai, pažymintys euroatlantinės integracijos sėkmės istoriją ir jos dėka įvykusius Lietuvos pasiekimus.

„Atkūrėme nepriklausomybę vedami žinojimo, kad mes, Lietuva, esame demokratinių Vakarų valstybių šeimos nariai, ir narystė ES ir NATO tapo natūraliu, neatidėliotinu mūsų siekiu. Stiprėjome, modernėjome, mokėmės iš mūsų partnerių vien žengdami link šio tikslo, o šiandien, galėdami konstatuoti tęsiamą dviejų dešimtmečių sėkmės istoriją, padedame kitiems, atkakliai siekiantiems euroatlantinės integracijos – visų pirma Ukrainai ir Moldovai. Neabejoju, kad daugybe renginių šiemet minėdami ES ir NATO narystės sukaktį, turėsime ne vieną progą dar kartą įsivertinti tai, ką bendromis jėgomis pasiekėme, ir kartu diskutuoti apie mūsų bendrą ateitį. 20 metų pasiekimai yra kasdienio, neretai tylaus ir neakivaizdaus visų Lietuvos žmonių darbo ir pilietiškumo rezultatas, todėl ir šios sukaktys – visų Lietuvos žmonių šventė“, – sakė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

Į įvairius sukakties minėjimo renginius ir iniciatyvas šiemet bus siekiama įtraukti kuo daugiau skirtingų visuomenės grupių visoje Lietuvoje, o taip pat pažindinti šalies gyventojus su ES ir NATO svarba, Lietuvos vaidmeniu šiose organizacijose, jų tarptautine reikšme ir puoselėjamomis vertybėmis.

Užsienio reikalų ministerijos parengtame ir Vyriausybės patvirtintame plane numatyti įvairūs renginiai ir konferencijos, kūrybiniai, meno ir edukaciniai projektai, parodos, komunikaciniai projektai – iš viso 56-ios veiklos.

Tarp jų – kelios tarptautinės konferencijos bei diskusijos; paroda „Lietuva – NATO“, muziejinėmis vertybėmis priminsianti Lietuvos kelią tampant organizacijos nare; žaliųjų edukacijų apie saugomas gamtos vertybes konkursas; su NATO technologijomis supažindinsianti interaktyvi ekspozicija; NATO karinių orkestrų festivalis bei daugybė kitų veiklų ir projektų.

Rengiantis Lietuvos narystės ES ir NATO dvidešimtmečio minėjimui, Vyriausybės kanceliarija kartu su Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijomis sukūrė vieningą sukakčiai skirtą vizualinį identitetą – logotipą ir kitos viešinimo priemones, kurios yra visiems prieinamos Vyriausybės kanceliarijos internetiniame puslapyje. Jas galės naudoti tiek valstybės institucijos, tiek ir visi kiti, prisidedantys prie sukakties minėjimo ir įprasminimo.

Šaltinis: lrv.lt