Naujienos

Institucijos dalyvavo Valstybės mobilizacijos operacijų centro pratybose 

Naujienos

Data

2023 09 28

Įvertinimas

Rugsėjo 28 d. pratybų „Perkūno bastionas“ metu Vyriausybės kanceliarijoje aktyvuotas Valstybės mobilizacijos operacijų centras (toliau – VMOC). 

„Agresyvūs Rusijos ir Baltarusijos veiksmai mus verčia nuolat išlikti budriais ir pasirengusiais ne tik ginklu atremti grėsmes, bet kartu ir gebėti užtikrinti gyvybinių valstybės funkcijų ir civilinio gyvenimo tęstinumą, nepertraukiamą būtinųjų paslaugų teikimą gyventojams, ištikus kritinei situacijai. Šios pratybos skirtos įvertinti, kaip institucijos geba susitvarkyti su šiuo plataus masto uždaviniu, ko trūksta sklandžiam jo išpildymui, išbandyti resursų mobilizavimo procedūras, reagavimo spartą ir bendrų tarpinstitucinių veiksmų darną. Leisdamos pamatyti taisytinas vietas, pratybos suteiks vertingos patirties procesų tobulinimui ateityje“, – teigė Centrui pirmininkavusi Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė. 

Pratybų metu testuota VMOC veikla kontroliuojant ir koordinuojant civilinių mobilizacijos institucijų veiksmus vykdant valstybines mobilizacines užduotis. Pratybų scenarijaus rėmuose VMOC teikė siūlymus Vyriausybei dėl būtinųjų užduočių, reikalingų valstybės gynybos ar kitų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui užtikrinti, nustatymo ūkio subjektams. Taip pat aptarti visuomenės informavimo koordinavimo iššūkiai ir galimi sprendimo būdai, testuotos kitos teisės aktų nustatyta tvarka apibrėžtos VMOC užduotys.   

VMOC aktyvuojamas Lietuvos Respublikos Seimui ar Lietuvos Respublikos Prezidentui paskelbus mobilizaciją. Jam vadovauja Vyriausybės kancleris.  

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo 2023 m. rugsėjo 27 – 29 d. organizuojamose pratybose „Perkūno bastionas“ testuojami institucijų veiksmai ir tarpinstitucinė sąveika nepaprastosios padėties, mobilizacijos ir karo atvejais. Šios pratybos suteikia galimybę peržiūrėti teisinės bazės aktualumą, tobulinti informacijos kaitos procedūras, treniruoti įvairių lygių specialistus ir sprendimų priėmėjus krizių valdymo specifikos.  

Pratybose dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinis krizių valdymo centras, visos ministerijos, aštuonios Pietų Lietuvos savivaldybės ir daugybė kitų institucijų. 

Tokio pobūdžio pratybas Lietuvos kariuomenė organizuoja nuo 2017 m. 

Šaltinis: lrv.lt