Naujienos

Iki birželio 6 d. kviečiame kandidatuoti į Viešojo valdymo agentūros direktoriaus pareigas

Naujienos

Vyriausybės kanceliarija kviečia kandidatus dalyvauti Viešojo valdymo agentūros (VVA) direktoriaus konkurse ir prisidėti prie kokybinių pokyčių viešojo valdymo ir valstybės tarnybos srityje. Pretendentai kviečiami teikti dokumentus iki birželio 6 d. (imtinai).

„Nėra srities, kuriai viešojo valdymo kokybė vienaip ar kitaip neturėtų įtakos, todėl įgalinta ir pažangi valstybės tarnyba – tai daugiau galimybių stipriai Lietuvai ir kiekvienam jos žmogui. Viešojo valdymo agentūrai šioje misijoje tenka ypatingas vaidmuo. Agentūros vadovo pareigos suteikia galimybę labai tiesiogiai prisidėti prie darbų, stiprinančių valstybę ir kreipiančių ją tolimesnės pažangos keliu“ , – sako Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Laukiami kandidatai, turintys lyderystės ir vadovavimo gebėjimus; sėkmingų pokyčių įgyvendinimo, didelių organizacijų reputacijos ir/ar žmogiškųjų išteklių valdymo programų kūrimo patirtį; turintys sisteminį viešojo valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimų išmanymą; savo veikloje besivadovaujantys aukščiausiais skaidrumo, atvirumo ir bendravimo etikos standartais.

Iš naujojo VVA vadovo tikimasi aktyvaus dalyvavimo formuojant žmogiškųjų išteklių valdymo politiką valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose; centralizuoto aukštesniųjų vadovų karjeros orientavimo ir profesinių kompetencijų stiprinimo organizavimo bei įgyvendinimo; plėtojamos pažangios valdysenos biudžetinėse ir viešosiose įstaigose.

Naujasis Agentūros direktorius vadovaus augančiai, itin aukštos kompetencijos VVA komandai, turės galimybę esmingai prisidėti prie viešojo valdymo sektoriaus, darbo valstybei prestižo didinimo ir jo vadovų korpuso stiprinimo. Kartu šios pareigos suteikia plačias profesinio augimo ir savirealizacijos galimybes – Agentūra yra viena iš svarbiausių įstaigų užtikrinant viešojo valdymo bei valstybės tarnybos kokybę Lietuvoje.

Norintys dalyvauti konkurse privalo atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus; turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba baigus vientisąsias studijas įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacija; turėti 5 metų vadovaujamo darbo patirtį; turėti anglų kalbų žinių C1 lygį patvirtinantį dokumentą.

Daugiau informacijos apie institucijos veiklą, vadovo funkcijas ir reikalavimus pretendentams – informaciniame buklete. 

Darbo skelbimas paskelbtas Valstybės tarnybos portale. 

Šaltinis: lrv.lt